Gå till innehållet

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämndens ansvarsområde är främst ärenden som rör Plan- och bygglagen, Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt verksamhet enligt alkohollagen.

Förtroendevalda

Bygg- och miljönämnd

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


Dokument

Stöds av

Sektor samhälle

Kontakta Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnd
byggochmiljo@osthammar.se