Gå till innehållet

Lokala säkerhetsnämnden

Nämnden för insyn och information i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark.

Förtroendevalda

Lokala säkerhetsnämnden

Vad gör vi

Lokala säkerhetsnämnden lyder under Miljödepartementet. Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen i Östhammars och Tierps kommuner. Samtliga ledamöter och ersättare är kommunpolitiker.

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


Kontakta Lokala säkerhetsnämnden