Gå till innehållet

Kommunala- pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) och det kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för äldre/personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelse och nämnder.

Vad vi gör

Rådets ledamöter består av politiker och representanter från pensionärsföreningar  och föreningar som driver funktionshinderfrågor. I kommunens organisation finns rådet knutet till kommunstyrelsen. Rådet sammanträder 4 gånger per år. 

OBS! Kallelse/föredragningslista eller mötesanteckningar publiceras inte på webben. Du är välkommen att kontakta sekreteraren på telefon 0173-86 115, eller via e-post kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingar.

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


  • Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta, 26 februari 2018

    Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen kommer föredragningslistorna inte att publiceras här på webben. Den som är intresserad av tidigare eller aktuella föredragningslistor och mötesanteckningar från KPF kan kontakta kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka oss i kommunhuset i Östhammar.

Dokument

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet & Kommunala rådet för funktionsnedsatta 2 mars 2017

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna, pensionärsföreningarna och kommunens styrelse och nämnder.

Förtroendevalda i Kommunala- pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta

Kontakta Kommunala- pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta

Kommunala- pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta
kommunstyrelsen@osthammar.se