Gå till innehållet

Kulturveckan 2020

Östhammars kommuns Kulturvecka bjuder in till ett kulturprogram med bland annat operagala, konst, digitalt quiz, sagostund och folkmusik! Här kan du ladda ner hela programmet för kulturveckan och höstlovet.

 

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har skärpt sina allmänna råd i Uppsala län har vi valt att göra några förändringar i programmet för Kulturveckan och höstlovet.

Vissa evenemang ställs in, andra skjuts upp, i en del fall kan vi ställa om till digitala former och i andra begränsar vi antalet besökare. Detta för att ytterligare hjälpa till att trycka ned smittspridningen. Bedömningar har gjorts för varje enskilt evenemang och vi har utgått från Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för evenemang.

Tillsammans med våra externa aktörer har vi nu gjort en uppdatering av programmet för Kulturveckan och höstlovet.

Det uppdaterade programmet hittar du här.

 

 

Om Kulturveckan

Kulturveckan i Östhammars kommun hålls mellan den 24 okt - 1 nov år 2020. Kulturveckan är initierad av kultur- och fritidsnämnden och samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen i Östhammars kommun. Syftet med Kulturveckan är att kommunens alla invånare ska upptäcka och använda kulturen bland annat i form av musik, konst, dans, film och litteratur i syfte att skapa förutsättningar för ett välbefinnande och god hälsa hos alla. 

Kulturveckan arrangeras framförallt av Östhammars kommuns medborgare. Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar med invigning av Kulturveckan, detta år förlagd på Österbybruks Herrgård, samt av kulturaktiviteter på förvaltningens verksamheter. 

 

 
För dig som kulturutövare, ideell förening och studieförbund

Följande kriterier gäller för att kunna beviljas medel för aktivitet under kulturveckan 2020:

  • Ansökan ska komma från kulturutövare inom bland annat musik, konst, dans, film och litteratur samt ideella föreningar och studieförbund
  • Aktiviteten ska bestå av estetiska kulturuttryck
  • Aktiviteten ska vara alkohol- och drogfri

De aktiviteter som riktar sig till barn och unga i åldern 7-20  år samt till äldre personer över 70 år prioriteras.

 

Företag

För dig som har ett företag och som anordnar en gratis kulturaktivitet under Kulturveckan har möjlighet att synas gratis i marknadsföringen.

 

Polistillstånd & Ansvar

Vid ett offentligt evenemang utomhus krävs ofta polistillstånd. Detta ansvarar arrangören själv för. Var noga med att vara ute i god tid för detta, då processen kan ta tid. Det finns möjlighet att ansöka om medel för polistillstånd i er ansökan till kultur- och fritidsnämnden. Tänk på att det är ni som arrangör som är ansvariga för att Folkhälsomyndighetens restriktioner följs. Läs mer på polisens hemsida vad som gäller vid evenemang.

 

Ansökan

Ansökningsblanketten hittas här till höger på webbsidan och ska skickas in senast den 13 september, antingen via mail eller post.

Mailadress: kulturochfritidsnamnden@osthammar.se
Postadress: Östhammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 66, 742 21 Östhammar

 

Vad gör Östhammars kommuns kultur- och fritidsförvaltning med tillhörande nämnd?

  • Samordning: Samlar in arrangörers aktiviteter och tillhandahåller bidragsmöjlighet för föreningar

  • Marknadsföring: Samlar in och redigerar programtexter för samtliga aktiviteter under Kulturveckan och ansvarar för att ge ut ett programblad, programannonsering och programaffisch. Ansvarar även för Kulturveckans webbsida på osthammar.se och för pressmeddelanden.  Ansvar för annonsering eller/och affisch för enskild aktivitet under Kulturveckan ligger inte i förvaltningens område. Marknadsföring för enskild aktivitet går att ansöka medel för i ovan nämnda blankett

  • Arrangör: Förvaltningen bidrar med invigning av Kulturveckan samt med arrangemang på kultur- och fritidsförvaltningens egna verksamheter så som simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar.

Årets program

Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd gällande Uppsala län, har flera evenemang under Kulturveckan och höstlovet påverkats. Se det uppdaterade programmet här: Östhammars kommuns Kulturvecka och höstlov 2020 UPPDATERAD.pdf

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med Kulturveckan.  Har du några frågor?

Kontakta oss på:
kultur.fritid@osthammar.se
0173-860 00

Bidrag

Vill du anordna ett kulturevenemang under Kulturveckan 2020?  På grund av rådande omständigheter behöver evenemangen vara anpassade utefter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Ange på vilka sätt ni följer riktlinjerna i er ansökan.

Här hittar du ansökningsblankett för bidrag.  ANSÖKAN STÄNGD.
Ansökningsblankett kulturveckan_2020.pdf