Gå till innehållet

Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare.

Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Östhammar, för boende och besökare. Pengar kan sökas av alla allmännyttiga föreningar.

Viktiga parametrar vid tilldelning av medel är föreningens egeninsats och hur många som kommer att få del av insatsen utöver föreningens egna medlemmar. Det är en fördel om det är något som sätter Östhammar på kartan och bidrar till ökat antal besökare till kommunen.

Söker du mer information om Lyftet Storbrunn? Klicka här.

1. Organisation

Administration av ansökningarna, som kan skickas in när som helst under året, sker via Kultur- och fritidsförvaltningen, Östhammars kommun, med hjälp av en beslutsgrupp.

Beslut om tilldelning av bidrag fattas av beslutsgruppen vid fyra tillfällen per år.

Kontakta oss