Gå till innehållet

Kulturstöd

Kulturstöden avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Östhammars kommun. Bidragen avser stöd till kulturverksamhet inom områdena: musik, bildkonst, scenkonst, litteratur och film/foto.

2. Evenemangsstöd

Vem kan söka?
Ideella föreningar med säte i Östhammars kommun.

Vad kan man söka för?
Offentliga kulturevenemang som genomförs i Östhammars kommun.

När kan man söka?
15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november

När får man besked?
Besked meddelas senast 1 månad efter sista ansökningsdatum.

Ramar

  • Evenemangsstödet är tänkt för att täcka del av arrangemangets kostnader.
  • Kostnader för lokaler gäller endast då lokaler hyrs, inte för egna lokaler.
  • I kommunikation som rör den bidragsbeviljade aktiviteten ska föreningen berätta att stöd ges av Östhammars kommun. 
  • Kultur- och fritidsförvaltningen ska få in en redovisning senast tre månader efter det att evenemanget genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå.

Bedömningskriterier
Bedöms efter de övergripande bedömningskriterier. Läs mer om kriterierna.

  • Tillgänglighet
  • Planering och genomförande
  • Målgrupper
  • Geografisk spridning
  • Samarbeten