Gå till innehållet

Kulturstöd

Kulturstöden avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Östhammars kommun. Bidragen avser stöd till kulturverksamhet inom områdena: musik, bildkonst, scenkonst, litteratur och film/foto.

3. Produktionsstöd för scenkonst

Professionella grupper och utövare inom området scenkonst som bedriver verksamhet i Östhammars kommun kan få stöd för framtagandet av nya produktioner. Syftet med det särskilda stödet till scenkonstproduktioner är att förbättra villkor för, och kvalitet på, det fria skapande som sker i kommunen. Samma uppsättning kan inte få produktionsstöd vid mer än ett tillfälle.

Vem kan söka?
Grupper och kulturarbetare som kan påvisa professionalitet och är verksamma i Östhammars kommun.

Vad kan man söka för?

Produktion av scenkonst.

När kan man söka?
15 november och 15 maj.

När får man besked?

Besked meddelas senast 1 månad efter sista ansökningsdatum.

Ramar

  • Produktionsstöd beviljas 2gg/år
  • Redovisning sker senast tre månader efter att produktionen färdigställts. En kostnadsredovisning ska också ingå. 

 

Bedömningskriterier

Bedöms efter de övergripande bedömningskriterier.
Läs mer om kriterierna.

  • Tillgänglighet
  • Planering och genomförande
  • Målgrupper
  • Geografisk spridning
  • Samarbeten

 Bedöms även efter följande specifika kriterier.

Professionalitet
Professionell verksamhet definieras som att utövarna genomgått konstnärlig högskoleutbildning alternativt annan konstnärlig yrkesutbildning och/eller att man har en dokumenterad yrkesverksamhet inom det konstnärliga området.

Kvalitét
Kvalitet är ett sammansatt begrepp. Objektivt mätbara kriterier kan vara originalitet och professionalitet i utövandet. Även egenskaper som förmåga att kommunicera, utmana och beröra utgör viktiga faktorer för bedömning.

Förnyelse
Här bedöms graden av förnyelse bland annat utifrån estetik, teknik, metod, konstellation, plats och idé.