Gå till innehållet

Kulturstöd

Kulturstöden avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Östhammars kommun. Bidragen avser stöd till kulturverksamhet inom områdena: musik, bildkonst, scenkonst, litteratur och film/foto.

4. Projektstöd

Vem kan söka?
Ideella föreningar, stiftelser och yrkesverksamma kulturarbetare.

Vad kan man söka för?
Bidraget kan sökas för projekt som stärker det offentliga kulturlivet i Östhammars kommun. Projektstödet kan även sökas för projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete som kommer det offentliga kulturlivet till godo. Med kulturprojekt avses aktiviteter som inte nödvändigtvis mynnar ut i evenemang. Det kan exempelvis handla om litterära verk och konstprojekt.

När kan man söka?
15 februari, 15 maj och 15 november.

När får man besked?

Besked meddelas senast 1 månad efter sista ansökningsdatum.

Ramar

  • Projektstöd beviljas 2ggr/år.
  • I kommunikationen om projektet ska bidragsbeviljad förening eller person berätta att projektet genomförs med stöd av Östhammars kommun.
  • Kultur- och fritidsförvaltningen ska få in en redovisning senast tre månader efter det att projektet avslutats. En kostnadsredovisning ska också ingå.

Bedömningskriterier

Bedöms efter de övergripande bedömningskriterier.
Läs mer om kriterierna.

  • Tillgänglighet
  • Planering och genomförande
  • Målgrupper
  • Geografisk spridning
  • Samarbeten

Specifika bedömningskriterier

Kvalitét
Kvalitet är ett sammansatt begrepp. Objektivt mätbara kriterier kan vara originalitet och professionalitet i utövandet. Även egenskaper som förmåga att kommunicera, utmana och beröra utgör viktiga faktorer för bedömning.

Förnyelse
Här bedöms graden av förnyelse bland annat utifrån estetik, teknik, metod, konstellation, plats och idé.