Gå till innehållet

Kulturstöd

Kulturstöden avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Östhammars kommun. Bidragen avser stöd till kulturverksamhet inom områdena: musik, bildkonst, scenkonst, litteratur och film/foto.

5. Övergripande bedömningkriterier

Övergripande bedömningskriterier

Nedanstående bedömningsgrunder gäller för verksamhetsstöd, evenemangsstöd, produktionsstöd samt projektstöd. I ansökan ska den sökande beskriva hur verksamheten förhåller sig till relevanta bedömningsgrunder.

Tillgänglighet De kulturevenemang, projekt och verksamheter som kultur- och fritidsnämnden stödjer ska vara så tillgängliga som möjligt. Särskild hänsyn ska tas till människor med funktionsvariation. Redogörelse för tillgänglighet ska alltid finnas med i ansökan om stöd. Här bedöms i vilken grad den sökandes verksamhet är tillgänglig.

Planering och genomförande Här bedöms den sökandes förmåga att planera och genomföra sin verksamhet eller sitt evenemang/projekt. T.ex. Tidsplan och beskrivning av kommunikation/marknadsföring, vilka digitala kanaler används för att berätta om verksamheten/projektet/evenemanget. Det ses som meriterande att finansiering från andra bidragsgivare och/eller sponsorer söks.

Målgrupper Här bedöms vilka målgrupper den sökande vänder sig till med sin verksamhet och hur man planerar att nå dessa.

Geografisk spridning Här bedöms var i Östhammars kommun verksamheten planeras äga rum.

Samarbeten Här bedöms om och hur den sökande planerar att samarbeta med olika parter och om detta innebär utvecklingsmöjligheter.