Gå till innehållet

Särskilt stöd till föreningslivet 2022

Med anledning av Covid-19 och restriktionerna som pandemin har fört med sig har många föreningar varit tvungna att pausa sin verksamhet. Inställda evenemang, avbokade uthyrningar och uppskjutna aktiviteter har gjort att många föreningar har förlorat stora delar av sina inkomster. 

Östhammars kommun fortsätter sin satsning på att stötta föreningslivet under pandemin.
300 000 kronor kommer att fördelas på en ansökningsperiod 2022 som ett Särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun. Ansökningsförfarandet och kriterierna för bidraget är detsamma som 2020. Stödet är tänkt att täcka delar av de intäktsbortfall som föreningarna har fått på grund av inställda aktiviteter och uthyrningar. 

I denna ansökningsomgång går det att söka för aktiviteter som skulle ha genomförts 1 september 2021–31 augusti 2022.  

Observera att det går bra att söka för aktiviteter och uthyrningar som ni återkommande har genomfört under tidsperioden ett normalår men som ni på grund av pandemin inte kunnat planera och/eller genomföra. 

Sista ansökningsdag 31 augusti.