Gå till innehållet

Hälsobesök- och vaccinationer

Elevhälsans medicinska insats består av skolläkare och skolsköterska som arbetar under sekretess enligt hälso-och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever.

Skolläkaren hjälper till vid skolrelaterade problem och har tidsbokad mottagning på skolan, bokningen sker via skolsköterskan.

Hälsobesök

Alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt årskurs 1 på gymnasiet bjuds in till ett hälsobesök hos skolsköterskan.

Vid hälsobesöken undersöker skolsköterskan bland annat längd, vikt, rygg, syn och hörsel.

Hälsosamtal

Vid hälsosamtalet får eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skoltrivsel och annat som kan påverka hälsan.

Vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det Nationella barnvaccinationsprogrammet. I årskurs 2 erbjuds ditt barn vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. I årskurs 5 erbjuds ditt barn vaccination mot Humant papillomvirus. I årskurs 8 erbjuds en boosterdos av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

Samtycke krävs av vårdnadshavare upp till 16 års ålder innan vaccination kan ges. Från och med att eleven fyllt 16 år kan eleven själv ge sitt samtycke.

Skolsköterskan erbjuder komplettering av vaccination enligt det Nationella vaccinationsprogrammet upp till och med 18 år.

Du kan läsa mer om vaccinationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontakt

Alundaområdet

Ekeby och Olandsskolan
Katarina Vallin
0173-858 09, 070-228 93 75

 

Gimoområdet

Vretaskolan (fd. Hammar), Vallonskolan och grundsärskolan
VAKANT

Bruksgymnasiet
Anita Eliasson
0173-866 08, 070-247 28 22

Öregrundsområdet

Öregrunds skola
Annika Palm Strid 
0173-865 07, 072-530 16 00 

 

Österbyområdet

Österbyskolan
Pamela Rehn
0173-856 08, 070-561 39 73

 

Östhammarsområdet

Frösåkersskolan och Kristinelundskolan
Anna Boman
0173-863 41, 072-205 14 95

Edsskolan och Snesslinge skola
Ann-Katrin Halsius Sandström 
0173-862 87, 863 27, 072-530 03 88