Gå till innehållet

Skolpsykolog i förskolan och skolan

Våra skolpsykologer ger råd och stöd till personalen på våra förskolor och skolor. De bidrar också med specialistkunskaper, i form av bland annat utredningar, som är viktiga för att förstå barnets/elevens förutsättningar och livssituation.

Skolpsykologen behandlar skolrelaterade problem genom:

  • stödsamtal med elever och vårdnadshavare
  • krisstöd och konfliktlösning enskilt eller i grupp på alla nivåer
  • samrådsmöten med barnet/elevens nätverk av vuxna personer

Utvecklar verksamheten i förskolan och skolan genom:

  • fortbildning
  • handledning till ledningspersonal
  • utvecklingsarbete på ledningsnivå
  • utvärdering