Gå till innehållet

Barn- och föräldrainflytande

Ett bra samarbete mellan hem, förskola och pedagogisk omsorg är viktigt för att både du och ditt barn ska ha möjlighet att påverka både arbetssätt och innehåll i våra verksamheter.

Varje förskola och pedagogisk omsorg har ett forum för samråd med dig som vårdnadshavare. Där behandlas frågor som är viktiga och betydelsefulla för barnen. Där får du information om förslag till beslut och du kan också komma med synpunkter innan beslut fattas.