Gå till innehållet

Familjecentralen

I Östhammars kommun finns en familjecentral som ligger i Gimo vid Gimo torg. Där finns öppen förskola, barnhälsovård, mödrahälsovård och socialtjänst. Målgruppen är vårdnadshavare med barn 0-6 år.

Familjecentralen är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, primärvården och Svenska kyrkan. Syftet är att erbjuda ett brett stöd till barn och deras familjer genom att:

  • Erbjuda mötesplatser
  • Erbjuda olika former av gruppverksamhet
  • Stärka föräldrar i föräldrarollen
  • Stärka det sociala nätverket runt barn och familjer
  • Vara en mötesplats för olika kulturer i samhället
  • Vara ett informationscentrum

Samordnare för Familjecentralen