Gå till innehållet

Familjedaghem

1. Familjedaghem

Familjedaghemmen drivs i kommunal regi samt av enskilda utförare och erbjuder pedagogisk omsorg i egna hem och till viss del i lokal. Barnen är i åldrarna ett till sex år. Tonvikten ligger på lek och lärande, där utevistelsen har stor betydelse.

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.

Vill du ansöka om plats använd E-tjänst barnomsorg