Gå till innehållet

Studie- och yrkesvägledning

4. För dig som inte går i gymnasiet

Är du mellan 16 och 20 år och saknar sysselsättning som studier på gymnasiet, jobb eller praktik? Du kanske inte har börjat på gymnasiet efter nian eller hoppat av din påbörjade utbildning.

Då finns kommunernas aktivitetsansvar, KAA för dig! Det betyder att du kan få hjälp av kommunen med att hitta något att göra som passar just dig. Syftet med aktivitetsansvaret är att ingen ungdom ofrivilligt ska vara utan utbildning eller arbete.

Du omfattas av aktivitetsansvaret om du är mellan 16 och 20 år och har hoppat av (eller inte börjat på) gymnasiet.

Då kan du till exempel få hjälp med att:

  • Få personlig coachning i form av samtal för att hjälpa dig vidare
  • Komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare
  • Söka olika utbildningar
  • Få hjälp med att hitta praktikplats
  • Få hjälp med att komma i kontakt med olika myndigheter

KAA hjälper dig att ta nästa steg!

Kontakta kommunens aktivitetsansvar

Tina Disman
Samordnare för kommunernas aktivitetsansvar i Östhammars kommun
T: 0173-866 63 
M: 070-578 16 00 
aktivitetsansvaret@osthammar.se