Gå till innehållet

Kommunen samlar personal och kompetens för sjuka äldre

För att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning att undvika smittspridning och säkra personalresurser kommer omflyttning att ske av boende och personal mellan kommunens korttidsenhet och närvårdsenhet. Båda enheterna är belägna inom Vårdcentrum i Östhammar.

Kommunen ser det nödvändigt att samla personal och kompetens kring de mest sjuka äldre vid en enhet. Detta kan innebära att personer med beslut om korttidsplats kan få vänta i det egna boendet, med möjlighet till mer stöd från kommunens hemtjänst och hemsjukvård. De berörda kontaktas och får information om vad som gäller för just henne eller honom.

Kontakter

Publicerad
15 april 2020
Senast uppdaterad
15 april 2020
Ansvarig organisation
Sektor omsorg
Ämne
Coronavirus - Covid-19