Gå till innehållet

Coronavirus - Covid-19

Så hanterar kommunen myndigheternas rekommendation gällande Coranaviruset - Covid-19, följ händelseutvecklingen.

Här kan du få svar på dina frågor om corona 27 mars 2020

Kommunens kundtjänst, Östhammar direkt, har samlat vanligt förekommande frågor och svar om coronaviruset och hur det påverkar kommunens olika verksamheter.

– Vi har sammanställt vanliga frågor och svar och vi fortsätter att fylla på med fler, säger Tina Luther, kundtjänstvägledare.
De vanligaste frågorna handlar om våra olika verksamheter men också om öppettider och om möjligheten att få hjälp med exempelvis inköp.
Du kan läsa samlad den samlade informationen samt frågor och svar på vår hemsida

Ringer för att få stöd och råd

Tina och hennes kollegor på Östhammar direkt svarar på frågor om våra verksamheter och förmedlar även kontakt till de frivilligorganisationer som erbjuder hjälp.
– En del av dem som ringer är anhöriga. De är tacksamma över hjälp och tips, nu när deras äldre familjemedlemmar nu rekommenderas stanna hemma, säger Tina Luther.
Hon berättar att det finns många kreativa exempel på hur exempelvis näringsidkare hittar nya och bra lösningar nu med extra öppethållandetider, hemkörning av varor med mera.

Ny plattform för att få och ge stöd

Det finns många invånare i kommunen som är i extra behov av stöd med anledning av spridningen av coronaviruset. Därför kommer vi i nästa vecka att presentera en lösning för att matcha invånares behov i vardagen med olika hjälpande insatser från civilsamhället. Östhammar direkt tar gärna emot fler tips på hur frivilliga privatpersoner och organisationer vill bidra och hjälpa till i coronakristider. De nås via e-post: osthammardirekt@osthammar.se och telefon: 0173-86000.

Krisledningsnämnden beslutar om ytterligare insatser för lokala näringslivet och arbetsmarknaden 27 mars 2020

I morse sammanträdde kommunens krisledningsnämnd för att besluta om lösningar som avlastar och stimulerar kommunens lokala näringsliv och reducerar risken för stigande arbetslöshet.

Julklapp i förtid för kommunens anställda

Som tack för särskilda insatser i en svår period kommer ett presentkort på 300 kr knutet till Östhammars kommuns näringsliv att delas ut till organisationens ca 2 500 medarbetare. Detta har möjliggjorts då sommarfesten som kommunen tänkt hålla i juni inte kommer att kunna genomföras i år. I stället frigörs medel som nu används på detta personalvårdande sätt. 

- I denna mycket speciella situation som vi nu är i vill Östhammars kommun uppmärksamma och innerligt tacka våra medarbetare för den enorma insats som görs i våra verksamheter varje dag. Vi kommer därför att dela ut en något tidig julklapp i form av ett presentkort för köp i vår lokala handel till alla våra anställda. Vi gör detta i samarbete med Företag i Samverkan. 
Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén-Berggren (S) och Pär-Olof Olsson (M)

Presentkortet fungerar hos näringsidkare i Östhammars kommun och ska ha ett ”bäst före-datum” om tre månader för att snabbt nå ut till det lokala näringslivet. 

- De företag som idag ännu inte kan ta emot presentkort erbjuds möjlighet att göra det genom att kontakta Företag i Samverkan. Michaela Zachrisson mob: 073-742 82 28 , säger Ulf Andersson, samhällsbyggnadschef.

Lättnader avseende tillsynsavgifter för företag

Vidare beslutade krisledningsnämnden om att årliga avgifter enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen stoppas fram till dess att kommunfullmäktige sammanträder nästa gång. Detsamma gäller årliga avgifter för tillsyn avseende försäljning av tobak, läkemedel och folköl. Förra veckan tog nämnden motsvarande beslut avseende serveringstillstånd.

Krisledningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att slopa ovanstående årsavgifter mot särskilt utsatta delar i det lokala näringslivet under hela 2020.

Tydlighet kring rutiner för misstänkta fall av smitta i våra verksamheter 27 mars 2020

Det kommer frågor till oss om hur vi arbetar med misstänkta fall av smitta i våra verksamheter. Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för detta.

Det innebär att vid misstänkt smitta vid ett av våra boenden så testas personen. Bekräftar provet smitta så gör vi en smittspårning och informerar smittskyddsenheten på Region Uppsala. Är det en boende som är smittad så informerar vi även persons anhöriga.

 - Det finns en allmän smittspridning i landet, så även i vår kommun. Antalet smittade ändras varje dag. Vi har bekräftade fall av smitta i våra verksamheter, men vi går inte ut med var, säger Lisbeth Bodén, tillförordnad chef på socialförvaltningen, och fortsätter: Det finns givna sekretessregler som vi följer i den här typen av ärenden, de är till för att skydda personintegriteten. Därför kommer Östhammars kommun inte att lämna ut några uppgifter kring enskilda eller antal sjukdomsfall.

Relaterade länkar

Folkhälsomyndighetens sida med statistik på bekräftade fall

Krisledningsnämnden beslutar om möjliggörande inriktning och åtgärder 25 mars 2020

Att minimera verkningarna i samhället utifrån coronakrisen är det som har allra högst prioritering i det dagliga arbetet just nu. Det är ett nytt inriktningsbeslut från krisledningsstaben och som vi alla kan bidra till på olika vis.

Det är förödande när en kris leder till en annan. Coronakrisen är utmanande på många vis och ställer höga krav på oss att ställa om verksamheter och kunna fortsätta tillhandahålla service och tjänster till dem som behöver det. Samtidigt måste vi ifrågasätta rutiner och arbetssätt för att beakta riskerna och inte bidra till en oönskad smittspridning. Det är en fin balansgång att gå.

Stötta vårt lokala näringsliv

Men det handlar inte bara om vår egen verksamhet. Det handlar om samhället i stort. Många företag och näringsidkare har drabbats av akuta ekonomiska problem till följa av antalet minskade kunder, gäster och order. Det leder till ytterligare en kris. Många beskriver redan en problematisk situation med finansierings- och likviditetsproblem, vilket betyder att många av företagen inte kommer att finnas kvar om det fortsätter som nu. Det skulle kunna innebära slutet för annars livskraftiga företag och ett stort avbräck för oss alla som bor här och för besöksnäringen. Det är därför av stor vikt att vi alla tänker på att göra vad vi kan, för att stötta det lokala näringslivet. 

Kommunen stöttar

Vi vill göra allt vi kan för att skapa goda förutsättningar för verksamheter och näringar att fungera som vanligt, också i dessa kristider. I dag fattade exempelvis krisledningsnämnden beslut om att efterge och slopa den årliga tillsynsavgiften för serveringstillstånd för år 2020. Mot bakgrund av den pågående coronaepidemin har restaurangnäringen i Östhammars kommun drabbats av akuta ekonomiska problem till följd av en dramatisk minskning av antalet besökande gäster. Att efterge och slopa denna avgift för innevarande år kan förhoppningsvis ge en viss lindring i krögarnas kassaflöde. Förslaget omfattar inte övriga avgifter som avser ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd ägarbyten och annat.

Ett annat beslut som krisledningsnämnden tagit är att omförhandla avtalet med upphandlad leverantör för färdtjänst och skolskjuts med taxi i syfte att verksamheterna ska kunnaupprätthålla skolplikten och rätten till färdtjänst.

Slutligen har krisledningsnämnden beslutat att våra insatser ska avse att minimera verkningarna i samhället utifrån krisen. Tidigare tagna inriktningsbeslut gäller än; att skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter och att omfördela resurser för att utföra basala behov, framförallt för äldre och sjuka inom socialförvaltningens verksamhet.

Krisledningsnämnden uppgift

Östhammars kommuns krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Deras uppgift är att fungera som kommunens politiska ledning vid extraordinära händelser. Deras uppgift är att ta beslut om hur resurser, budget och bemanning kan användas och omfördelas utifrån rådande situation. De kan således sätta ramarna för den strategiska ledningen hos krisledningsstaben.

Många vill hjälpa till

Mitt i allt är det väldigt glädjande att se hur viljan att hjälpa till är stor. I förra veckan efterlyste vi genom en rekryteringskampanj människor som kan stärka upp vårt arbete med att kunna ge våra brukare god vård och omsorg i deras vardag. Och vi har fått fin respons – ett 60-tal har hört av sig och erbjuder sina tjänster. Vi är alla berörda av det som händer och vi fortsätter att samarbeta och hjälpas åt, för bästa möjliga utfall.

 

Endast bordsservering i restaurangbranschen 25 mars 2020

Tisdagen den 24 mars beslutade Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att endast tillåta bordsservering och avhämtning i restaurangbranschen. Beslutet gäller restauranger, barer och caféer i hela Sverige för att minska risken för spridning av covid-19.

För företag i restaurangbranschen innebär detta följande:

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, buffér eller bardiskar får inte förekomma.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Personal ska bära ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det inte innebär trängsel mellan människor.

Det är nu väldigt viktigt att verksamheter har rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt och att riskbedömningar regelbundet görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Här kan du läsa mer om beslutet

Endast bordsservering i restaurangbranschen 25 mars 2020

Tisdagen den 24 mars beslutade Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att endast tillåta bordsservering och avhämtning i restaurangbranschen. Beslutet gäller restauranger, barer och caféer i hela Sverige för att minska risken för spridning av covid-19.

För företag i restaurangbranschen innebär detta följande:

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, buffér eller bardiskar får inte förekomma.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Personal ska bära ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det inte innebär trängsel mellan människor.

Det är nu väldigt viktigt att verksamheter har rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt och att riskbedömningar regelbundet görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Här kan du läsa mer om beslutet

Så jobbar vi i coronakristider 23 mars 2020

Avlägsna rapporter om ett nytt virus kom snabbt nära oss. Plötsligt befinner vi oss i en situation, som har stor påverkan på människor, verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Här sammanfattar vi en snabb resumé över läget då och nu. Malin Hübinette, beredskapssamordnare i Östhammars kommun, berättar om hur krisen förflyttar allas våra fokus.

I december i fjol kom de första rapporterna om ett nytt coronavirus i Kina och i slutet av januari bekräftades de första fallen av coronaviruset i Sverige, där smittspårningen härleddes till sportlovsresande i Italien. Den 27 februari samlades delar av Östhammars kommuns krisledningsorganisation första gången för att skaffa sig överblick. På agendan stod bland annat förberedelser om coronavirusets framfart skulle utvecklas till en epidemi.

Aktiverad stabsfunktion

I dag vet vi mer. Viruset har spridit sig till stora delar av världen och klassas nu som en pandemi. Krisledningsorganisationen i Östhammars kommun har aktiverat sin stabsfunktion som träffas varje dag för att uppdatera den aktuella lägesbilden. Syftet är att informera sig och skaffa sig goda förutsättningar för att kunna ta ansvar för våra olika verksamheter och andra samhällsviktiga funktioner.
– Händelseutvecklingen är snabb och vi följer den minut för minut för att ständigt ha en aktuell lägesbild till grund för våra prioriteringar och beslut, säger Malin Hübinette.

Omfattande samarbete

När det uppstår en samhällsstörning eller kris i landet är det många aktörer som delar på ansvaret. Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är de myndigheter som i störst utsträckning arbetar med det nya coronaviruset.
Samarbetet är omfattande. Länets kommuner rapporter till länsstyrelsen, som har uppdraget att samordna det regionala arbetet.
– Vi har inte bara ansvar för våra verksamheter utan också för det geografiska området och för helheten. Vi måste exempelvis tänka hur det påverkar oss alla om samhällsviktiga funktioner fallerar, säger Malin.

Nya frågeställningar

Initialt började krisledningsorganisationen i Östhammars kommun att fundera på vilka förberedelser som skulle behöva göras för att skapa trygghet och kontinuitet i verksamheterna. Sedan dess har många frågeställningar identifierats, bland annat hur virusets framfart påverkar oss och hur vi kan förhålla oss till det. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i regionen har ansvaret för sjukvårdens arbete med smittspårning medan andra aktörer fokuserar på budskap och insatser för att förhindra smittspridning.
– Vi litar på och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och översätter dem till våra verksamheter så att alla ska förstå vad de innebär för oss, säger Malin.

Alla som är friska behövs

Organisationen Östhammars kommun är kommunens största arbetsgivare, vars verksamheter i hög grad handlar om olika tjänster och service till kommuninvånare. Två tidiga frågor som behandlades var hur vi ska agera om det dyker upp sjukdomsfall i våra verksamheter och hur ska vi hantera om vår personal upplever att de har symptom.
– Vi har tydliga riktlinjer för det. Om man har symptom stannar man hemma för att inte smitta ned andra, men har man det inte ska man arbeta som vanligt. Alla som är friska behövs, säger Malin. Beroende på verksamhetens behov kan anställda behöva jobba på distans.

På tå kring lägesbilden 

Dag för dag uppdateras lägesbilden och behovet av nya åtgärder relaterade till coronaviruset identifieras. Krisledningsorganisationen i Östhammars kommun inkluderar kommunledningsgruppen, vilket gör att ledtider kortas och kommunikation till dem som berörs underlättas. För det är mycket information som ska beaktas.
– Det är intensiva dagar och vi vet väldigt lite om morgondagen. Men det vi vet är att människors vilja att ställa upp för och hjälpa varandra är god. Den typen av kraftsamling vi ser nu är drivkraften i arbetet med kriser, säger Malin Hübinette.

Så här hjälps vi åt i tider med coronavirus 23 mars 2020

Vi vänder oss direkt till dig som bor, verkar och vistas i Östhammars kommun för att berätta hur vi agerar för att förhindra smittspridning av coronaviruset (covid-19).

 

Vi befinner oss i ett allvarligt läge som kommer att påverka oss alla en tid  framöver. Kommunens krisorganisation är aktiverad och vi ser hela tiden över hur vi kan  stärka beredskapen där det behövs. Vi följer utvecklingen timme för timme, samverkar med andra myndigheter och agerar utifrån de råd som Folkhälsomyndigheten ger om viruset.

Detta har vi gjort

Flera åtgärder har redan tagits som påverkar vardagslivet för många människor, och vi behöver alla vara inställda på att fler sådana beslut kommer att fattas. Kommunens verksamhet är oerhört viktig för att vårt samhälle ska fungera, vår inriktning är därför att hålla verksamheterna igång efter rekommendationer från myndigheter och regering.

Östhammars kommun har utfört ett flertal åtgärder från det att rapporterna om coronaviruset började komma:
 

Så här begränsar vi smittspridning

Nu är det viktigare än någonsin att vi visar varandra omtanke genom att följa de råd som gäller för att begränsa smittspridning. Kom ihåg att vara särskilt varsamma om våra äldre, och de som tillhör en riskgrupp. Gör vi det räcker sjukvårdens resurser bättre till de som drabbas. Vi håller oss hemma vid förkylningssymptom, vi tvättar händerna ofta och noggrant samt undviker att besöka våra äldre. Är du över 70 år eller om du tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att du håller dig hemma och ber om hjälp från anhöriga och vänner.

Eloge till er som tar hand om våra äldre, sjuka och barn

Vi vill i detta sammanhang skicka en stor eloge till alla er som arbetar inom sjukvård, omsorg, hemtjänst och skola. Vi ska göra det vi kan, för att hjälpa och stötta er i ert arbete.

För att stärka upp bemanningen söker vi personer som har erfarenhet av att jobba inom vården eller av att vårda en anhörig. På vår hemsida kan du läsa mer om uppdraget och skicka in din ansökan. Läs mer - Vi söker dig som vill göra en insats!

Vi kan alla bidra

Du som kommuninvånare kan göra en stor skillnad och insats. Glädjande ser vi att detta redan görs, det sätts upp lappar i trappuppgångar och startat facebookgrupper, där folk erbjuder sig att hjälpa till och handla mat till de som behöver hjälp.

 
Nu är det även viktigt att vi stödjer vår lokala näringsverksamhet. Du kan exempelvis köpa presentkort som du kan använda senare eller ge bort i present. Vill du inte gå på restaurang kan du i stället köpa mat med dig hem.

Tack till er alla som tar ansvar och hjälper till för att vår kommun i rådande läge ska fungera så bra som möjligt.

Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande
Margareta Widén-Berggren (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Pär-Olof Olsson (M), kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
 

Näin toimimme koronaviruksen ehkäisemiseksi Käännymme nyt suoraan sinun puoleesi, joka asut, toimit tai oleskelet Östhammarin kunnassa kertoaksemme, miten toimimme koronaviruksen (covid-19) ehkäisemiseksi. Tilanne on vakava ja sillä on seurauksia pitkälle tulevaisuuteen. Kunta on valmiustilassa ja tarkistamme jatkuvasti, miten voimme parantaa valmiutta tarvittaessa. Seuraamme kehitystä tunti tunnilta toimien yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Kansanterveysviraston viruksesta antamien ohjeiden mukaan. Toimenpiteemme Kunnassa on jo ryhdytty toimiin, joilla on vaikutusta monen ihmisen elämään, ja meidän on varauduttava siihen, että lisää päätöksiä tällaisista toimista tehdään jatkossa. Kunnan eri toiminnat ovat erittäin tärkeitä yhteiskuntamme toimivuudelle, siksi pyrimme ylläpitämään niitä viranomaisten ja hallituksen suositusten mukaisesti. Östhammarin kunta on toteuttanut useita toimenpiteitä siitä lähtien, kun raportteja koronaviruksesta alkoi ilmaantua: • Olemme varmistaneet tiedotuskanaviemme toimivuuden sekä sisäisesti että kunnan kotisivulla. • Olemme ottaneet käyttöön etäopetuksen lukioissa ja aikuiskoulutuksessa. • Olemme ottaneet käyttöön vierailukiellon kunnan vanhusten asuntoloissa, lähihoito- ja lyhytaikaishoitoyksiköissä. • Olemme sulkeneet avoimen esikoulun toistaiseksi. • Olemme päättäneet siirtää kaikki kunnan järjestämät suuremmat tilaisuudet myöhempään ajankohtaan. • Olemme päättäneet tukea kunnan yrittäjiä eri toimenpitein, muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden vuokran ja lupien maksamisen lykkäykseen. • Laadimme jatkuvasti suunnitelmia muuttuvan tilanteen varalle viranomaisten ja omien arvioidemme pohjalta.Näin rajoitamme tartunnan leviämistä Nyt on entistä tärkeämpää osoittaa, että pidämme huolta toisistamme noudattamalla tartunnan leviämisen rajoittamisohjeita. Vanhuksia ja riskiryhmään kuuluvia tulee varjella erityisesti. Toimiessamme näin sairaanhoitoresurssit riittävät paremmin sairastuneille. Pysyttelemme kotona, kun meillä on vilustumisen oireita. Pesemme kädet usein ja huolellisesti sekä vältämme vanhustemme luona vierailuja. Jos olet yli 70-vuotias tai kuulut riskiryhmään, suosittelemme sinua pysyttelemään kotona ja pyytämään apua omaisilta ja ystäviltä. Kiitämme teitä vanhuksia, sairaita ja lapsia hoitavat Haluamme tässä yhteydessä kiittää erityisesti sairaanhoidossa, hoiva-alalla ja kotipalvelussa työskenteleviä. Teemme kaikkemme auttaaksemme ja tukeaksemme teitä työssänne. Tukeaksemme hoito- ja hoiva-alalla työskenteleviä haemme henkilöitä, joilla on kokemusta hoitotyöstä tai omaisen hoivasta. Kunnan kotisivulla on tietoa tehtävästä ja sen kautta voit lähettää hakemuksesi. Lue lisää - Haemme sinua, joka haluat kantaa kortesi kekoon! Me kaikki voimme olla avuksi Sinäkin voit kunnan asukkaana olla suureksi avuksi monelle. Näemme iloksemme, kuinka ihmiset jo kiinnittävät lappuja portaikkojen ilmoitustauluille ja perustavat facebook-ryhmiä, joissa ihmiset tarjoutuvat auttamaan apua tarvitsevia ruokaostoksissa. Nyt on myös tärkeää tukea paikallista elinkeinotoimintaa. Voit esimerkiksi ostaa lahjakortteja, jotka voit käyttää myöhemmin tai antaa lahjoina toisille. Jos et halua mennä ravintolaan syömään, voit sen sijaan ostaa ruokaa kotiin vietäväksi. Kiitämme kaikkia teitä, jotka omalta osaltanne autatte kuntaa selviytymään tästä koettelemuksesta mahdollisimman hyvin. Jacob Spangenberg (C), kunnanhallituksen puheenjohtaja Margareta Widén-Berggren (S), kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pär-Olof Olsson (M), kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaj

Fortsätt att köpa varor och tjänster från vår fantastiska servicenäring i Östhammars kommun 20 mars 2020

Just nu är vi många som bär på en stor oro för att bli smittade av coronaviruset. I många fall väljer vi bort besök i affärer, restauranger och serveringar. Denna oro är förståelig men det finns sätt att kunna fortsätta gynna våra fina företag och se till att det klarar sig förbi denna besvärliga nedgång.

Vi har en bra lokal servicenäring och dagligvaruhandel som vi ofta tar för given, men näringen är naturligtvis helt beroende av att vi alla som bor och lever här i Östhammars kommun fortsätter att efter bästa förmåga köpa lokala tjänster och andra produkter. Om vi inte gör det kommer flera företag inte att klara denna svåra tid. Det kommer att ta lång tid att bygga upp den igen. Utan intäkter kommer anställda att förlora jobbet och sina löner och så får vi en ännu mer negativ ekonomisk spiral i vår kommun. Läget har drastiskt försämrats under den senaste tiden och vi måste alla hjälpas åt för att försöka vända utvecklingen.

Handla på hemmaplan

Vad kan vi själva göra för att motarbeta de svåra tiderna nu och framöver. Det finns många sätt att göra detta på. Du kan tidigarelägga inköp, till exempel köpa presentkort på varor och tjänster som du vill nyttja senare eller ge bort i gåva. Du som inte vill gå på restaurang kan i stället köpa hämtmat och ta med hem. Och Du som inte vill besöka en butik kan ringa och göra din beställning i stället. Att vara lyhörd för det lokala näringslivets olika erbjudanden om hemkörning, särskilda öppettider och annat är ett annat tips. Om vi alla försöker dra vårt strå till stacken, blir det lättare för våra företag att klara sig igenom krisen. Vi har alla ett ansvar för det!

Östhammars kommun har också beslutat genomföra ett antal åtgärder för att underlätta för näringslivet under den rådande situationen. Åtgärderna rör bland annat möjlighet till anstånd med betalning för hyra och tillstånd, skyndsamma betalningar till leverantörer samt möjligheten till återbetalning då ärenden dras tillbaka.

Förslag eller funderingar, kontakta oss

Margareta Widén-Berggren (S) förste vice ordförande och Pär-Olov Olsson (M) andre vice ordförande i kommunstyrelsen och jag har fortlöpande samtal och diskussioner om hur vi ska arbeta med krishanteringen. I den politiska ledningen är vi helt eniga om hur viktigt det är att vi engagerar oss i det lokala näringslivets utmaningar. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar och förslag till hur vi kan förbättra förutsättningarna för oss alla att hantera krisen.

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen

Fortsätt att köpa varor och tjänster från vår fantastiska servicenäring i Östhammars kommun 20 mars 2020

Just nu är vi många som bär på en stor oro för att bli smittade av coronaviruset. I många fall väljer vi bort besök i affärer, restauranger och serveringar. Denna oro är förståelig men det finns sätt att kunna fortsätta gynna våra fina företag och se till att det klarar sig förbi denna besvärliga nedgång.

Vi har en bra lokal servicenäring och dagligvaruhandel som vi ofta tar för given, men näringen är naturligtvis helt beroende av att vi alla som bor och lever här i Östhammars kommun fortsätter att efter bästa förmåga köpa lokala tjänster och andra produkter. Om vi inte gör det kommer flera företag inte att klara denna svåra tid. Det kommer att ta lång tid att bygga upp den igen. Utan intäkter kommer anställda att förlora jobbet och sina löner och så får vi en ännu mer negativ ekonomisk spiral i vår kommun. Läget har drastiskt försämrats under den senaste tiden och vi måste alla hjälpas åt för att försöka vända utvecklingen.

Handla på hemmaplan

Vad kan vi själva göra för att motarbeta de svåra tiderna nu och framöver. Det finns många sätt att göra detta på. Du kan tidigarelägga inköp, till exempel köpa presentkort på varor och tjänster som du vill nyttja senare eller ge bort i gåva. Du som inte vill gå på restaurang kan i stället köpa hämtmat och ta med hem. Och Du som inte vill besöka en butik kan ringa och göra din beställning i stället. Att vara lyhörd för det lokala näringslivets olika erbjudanden om hemkörning, särskilda öppettider och annat är ett annat tips. Om vi alla försöker dra vårt strå till stacken, blir det lättare för våra företag att klara sig igenom krisen. Vi har alla ett ansvar för det!

Östhammars kommun har också beslutat genomföra ett antal åtgärder för att underlätta för näringslivet under den rådande situationen. Åtgärderna rör bland annat möjlighet till anstånd med betalning för hyra och tillstånd, skyndsamma betalningar till leverantörer samt möjligheten till återbetalning då ärenden dras tillbaka.

Förslag eller funderingar, kontakta oss

Margareta Widén-Berggren (S) förste vice ordförande och Pär-Olov Olsson (M) andre vice ordförande i kommunstyrelsen och jag har fortlöpande samtal och diskussioner om hur vi ska arbeta med krishanteringen. I den politiska ledningen är vi helt eniga om hur viktigt det är att vi engagerar oss i det lokala näringslivets utmaningar. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar och förslag till hur vi kan förbättra förutsättningarna för oss alla att hantera krisen.

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen

Information från Gästrike Vatten med anledning av coronaviruset 20 mars 2020

Har du frågor om din faktura eller behöver ansöka om uppskov på betalningen? Vill du ångra eller göra förändringar i din va-anmälan? Välkommen att kontakta oss.

Kontakta Gästrike Vatten så kan de tillsammans med er se hur de på bästa sätt kan hjälpa till, ring  020-37 93 00 eller mejla  din fråga till info@gastrikevatten.se 

Gästrike vatten har samlat information om corona kopplat till vår verksamhet (vatten och avlopp) här  https://www.gastrikevatten.se/coronaviruset.

Kulturskolan ställer in sin undervisning 20 mars 2020

Från och med 20 mars och fyra veckor framåt kommer kommunens Kulturskola inte att bedriva någon undervisning. Detta för att kunna nyttja kulturskolans personal inom andra verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med ledningen för Kulturskolan har följt utvecklingen av Coronaviruset Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nu beslutat att ställa in Kulturskolans undervisning tillsvidare. Anledningen till beslutet grundar sig på flera saker. Dels är Kulturskolans verksamhet inte är obligatorisk eller lagstadgad. Den drabbar inte heller föräldrars möjligheter att förvärvsarbeta eller studera, och det finns inga krav på att utbildningen ska vara slutförd inom en viss tid. Men den viktigaste orsaken är att vi just nu är i stort behov av personal då en stor andel pedagoger och andra yrkesgrupper på förskolor och skolor är frånvarande på grund av sjukdom eller vård av barn. Eftersom kulturskolans personal är pedagoger som är vana att arbeta med barn ser vi dem som en självklar grupp att i detta läge omfördela till andra verksamheter.

Berörda elever och vårdnadshavare informerades under torsdagseftermiddagen om att undervisningen ställs in. Med anledning av detta beslut kommer det inte att skickas ut någon faktura till de som hyrt instrument under vårterminen. Elever som har hyrt instrument behöver inte lämna tillbaka dessa, utan kan behålla dem och öva så mycket eller lite som de önskar. Önskar ni lämna tillbaka instrument ska ni ta kontakt med er lärare.

Även Kulturskolans inplanerade evenemang och föreställningar ställs in tills vidare.

- Kulturskolan har sedan Covid-19 brutit ut följt dess utveckling. Att ställa in kulturskolans kurser under fyra veckor, eller så länge det behövs, för att kunna backa upp och stötta skola, vård eller annan verksamhet i behov känns helt rätt och mycket naturligt för oss! Det är tillsammans och i samarbete vi klarar av hantera och lösa situationer som denna, säger Dag Elfgren, rektor för Kulturskolan.

Kommunen går upp i stabsläge med anledning av coronaviruset 19 mars 2020

Från och med onsdag denna vecka aktiverar Östhammars kommun sin krisledningsstab. Det görs för att skapa förutsättningar för en effektiv hantering av coronarelaterade frågor och att ha beredskap för olika utmaningar. Beslutet innebär fullt fokus på att skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter.

Delar av krisledningsorganisationen, den så kallade inriktning- och samordningsfunktionen (ISF), sammankallades i slutet av februari. Den senaste veckan har ISF förstärkts med kommunens tjänstemannaledning och träffats varje dag. På agendan har avstämning och uppdatering av den ständigt föränderliga lägesbilden stått. Nu aktiverar Östhammars kommun sin krisledningsstab, vilket innebär en ytterligare förstärkt organisation för att kunna hantera händelseutvecklingen kring coronaviruset. I dessa grupperingar sitter olika ansvariga tjänstepersoner från Östhammars kommuns organisation. I går informerades dessutom politikerna i krisledningsnämnden om läget och det pågående arbetet.

– Vi följer utvecklingen timme för timme, samverkar med andra myndigheter och agerar utifrån de råd som Folkhälsomyndigheten ger om viruset, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Stärka upp bemanningen

En av utmaningarna i dagsläget är att ha en tillräcklig bemanning vid en eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. I dagsläget finns arbetsplatser som har upp emot 30 procents sjukfrånvaro.
Enligt riktlinjerna som gäller ska medarbetare som känner symptom stanna hemma från jobbet för att undvika risk för smittspridning. För att kunna säkerställa en kontinuitetsplanering kommer vissa medarbetare att behöva jobba hemifrån, i syfte att minska deras exponering av smitta.

– Det här är en situation som kräver prioriteringar och beslut om olika åtgärder för att vi ska kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger Peter Nyberg.

Det kan exempelvis bli aktuellt att omfördela resurser från samtliga förvaltningar för att vid behov förstärka och genomföra den mest basala behoven av vård och omsorg för våra äldre och sjuka. Detta görs i samråd med våra fackliga organisationer. Behovet styrs av socialförvaltningens lägesbild och kan snabbt komma att aktualiseras.

Alla gör en fantastisk insats

– Arbetssituationen i flera av våra verksamheter är just nu otroligt ansträngd. Det är fint att se den fantastiska insats som görs av alla som jobbar inom exempelvis hemtjänsten, på våra särskilda boenden, på förskolor och skolor samt med måltider och städservice. Dom gör ett jättebra jobb, säger Peter Nyberg.

Söker personer som vill göra en insats

För att stärka upp arbetet och kunna ge kommunens brukare god vård och omsorg i deras vardag söker Östhammars kommun nu personer som har erfarenhet av att jobba inom vården eller av att vårda en anhörig. Läs mer här

– Vi gör allt vi kan för att ni ska kunna ha en fungerande arbetssituation. Vår personal tar ett stort ansvar och hjälps åt för att se till att våra verksamheter fungerar, säger Peter Nyberg.

Inställda aktiviteter inom Socialförvaltningen 19 mars 2020

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset har kommunen beslutat att ställa in Mötesplatserna på våra särskilda boenden samt gruppaktiviteter på Anhörigcentrum tillsvidare.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via Östhammar direkt.

Stöd till dig som företagare med anledning av Coronaviruset 19 mars 2020

Det pågående coronavirusets framfart slår just nu hårt mot många företagare i kommunen. Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet.

- Den rådande situationen riskerar att skapa stora konsekvenser för våra lokala företag. Därför är det viktigt att vi underlättar för företagen där det är möjligt, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet under den situation som just nu råder.  Åtgärderna rör bland annat möjlighet till anstånd med betalning för hyra och tillstånd, skyndsamma betalningar till leverantörer samt möjligheten till återbetalning då ärenden dras tillbaka.

- Många företagare i kommunen upplever just nu en turbulent tid. När den här typen av prövning når oss är det viktigt att vi hittar sätt att samarbeta och hjälpas åt. Dels för att säkra att samhällsviktiga funktioner fungerar som de ska, men också för att minimera den skada som viruset orsakar, säger Ulf Andersson.

För att stötta företagare i kommunen har Östhammars kommun fattat beslut om att genomföra följande åtgärder:

 • Vi erbjuder återbetalning när ett ärende dras tillbaka
 • Vi erbjuder våra hyresgäster anstånd på hyra för lokaler. *
 • Vi erbjuder anstånd med betalning för tillstånd och tillsyn. *
 • Vi kan påskynda betalning till leverantörer
 • Konferenser och möten bokas i första hand om till ett senare tillfälle i samråd med leverantörer & deltagare
 • Vi samordnar tillsynsbesök med verksamhetsutövare, utifrån den rådande situationen.
 • Vi tar gärna en dialog med verksamhetsutövare som har pågående ärenden - och som i dessa har behov av att sträcka ut i tiden med anledning av den uppkomna situationen.
 • Vi informerar löpande på vår webbplats om de särskilda åtgärder som vidtas och vi fortsätter att erbjuda företagslotsmöten för att ge möjlighet att diskutera enskilt ärende.
 • Vi diskuterar gärna markupplåtelse med lokala verksamhetsutövare utifrån den uppkomna situationen. Dessa diskussioner styr vi till våra företagslotsmöten.

*Kontakta kommunen för hjälp med ditt specifika ärende.

Östhammars kommuns företagslotsning
Vi erbjuder fortsatt möjligheten till ett kostnadsfritt möte där du som företagare vid ett och samma tillfälle får träffa näringslivsutvecklare och berörda handläggare.
Boka ditt möte via Östhammar direkt på tfn 0173-86 000 eller via osthammardirekt@osthammar.se
 

Information om stöd från Almi
Information till företagare från Verksamt.se

Stöd till dig som företagare med anledning av Coronaviruset 19 mars 2020

Det pågående coronavirusets framfart slår just nu hårt mot många företagare i kommunen. Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet.

- Den rådande situationen riskerar att skapa stora konsekvenser för våra lokala företag. Därför är det viktigt att vi underlättar för företagen där det är möjligt, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet under den situation som just nu råder.  Åtgärderna rör bland annat möjlighet till anstånd med betalning för hyra och tillstånd, skyndsamma betalningar till leverantörer samt möjligheten till återbetalning då ärenden dras tillbaka.

- Många företagare i kommunen upplever just nu en turbulent tid. När den här typen av prövning når oss är det viktigt att vi hittar sätt att samarbeta och hjälpas åt. Dels för att säkra att samhällsviktiga funktioner fungerar som de ska, men också för att minimera den skada som viruset orsakar, säger Ulf Andersson.

För att stötta företagare i kommunen har Östhammars kommun fattat beslut om att genomföra följande åtgärder:

 • Vi erbjuder återbetalning när ett ärende dras tillbaka
 • Vi erbjuder våra hyresgäster anstånd på hyra för lokaler. *
 • Vi erbjuder anstånd med betalning för tillstånd och tillsyn. *
 • Vi kan påskynda betalning till leverantörer
 • Konferenser och möten bokas i första hand om till ett senare tillfälle i samråd med leverantörer & deltagare
 • Vi samordnar tillsynsbesök med verksamhetsutövare, utifrån den rådande situationen.
 • Vi tar gärna en dialog med verksamhetsutövare som har pågående ärenden - och som i dessa har behov av att sträcka ut i tiden med anledning av den uppkomna situationen.
 • Vi informerar löpande på vår webbplats om de särskilda åtgärder som vidtas och vi fortsätter att erbjuda företagslotsmöten för att ge möjlighet att diskutera enskilt ärende.
 • Vi diskuterar gärna markupplåtelse med lokala verksamhetsutövare utifrån den uppkomna situationen. Dessa diskussioner styr vi till våra företagslotsmöten.

*Kontakta kommunen för hjälp med ditt specifika ärende.

Östhammars kommuns företagslotsning
Vi erbjuder fortsatt möjligheten till ett kostnadsfritt möte där du som företagare vid ett och samma tillfälle får träffa näringslivsutvecklare och berörda handläggare.
Boka ditt möte via Östhammar direkt på tfn 0173-86 000 eller via osthammardirekt@osthammar.se
 

Information om stöd från Almi
Information till företagare från Verksamt.se

Vi söker dig som vill göra en insats! 18 mars 2020

Med anledning av Corona Covid-19 behöver vi säkra upp bemanningen inom hemtjänst, särskilda boenden och gruppboenden. Har du möjlighet att göra en insats för våra äldre och funktionsnedsatta inom Östhammars kommun – hör av dig till oss!

Har du erfarenhet av att jobba inom vården eller av att vårda en anhörig?

I rådande situation, då många är sjuka eller stannar hemma för att hindra smittspridning, behöver vi stärka upp arbetet med att ge våra brukare god vård och omsorg i deras vardag.

Inom vård- och omsorg jobbar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och personliga assistenter. Vi ser gärna att du har motsvarande utbildning eller erfarenhet, men det är inget krav. En genuin känsla för service och omvårdnad räcker långt. Tveka inte att höra av dig till oss för att få veta mer om hur du kan göra en insats.

Förskolan förbereder åtgärder vid personalbortfall 18 mars 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar just nu med flera olika åtgärder för att säkra upp förskolornas verksamhet om stora delar av personalen skulle vara frånvarande. Det är i första hand sammanslagningar av avdelningar och rekrytering av vikarier men det kan också bli aktuellt med begränsningar av rättighet till barnomsorg under en period.

Samtliga förskolor i Östhammars kommun är öppna och friska barn är välkomna till sin förskola. Däremot så har många av förskolorna redan nu ett ansträngt läge med anledning av att en stor del av personalen är frånvarande. Därför arbetar Barn- och utbildningsförvaltningen med flera typer av åtgärder och förberedelser av åtgärder för att kunna fortsätta erbjuda öppen barnomsorg på kommunens orter.

En av de åtgärder som verksamhetschef för förskolan Anne Lee Larsson kommunicerade under gårdagen 17 mars är att man just nu förbereder att kunna begränsa rättigheterna till barnomsorg. Ett sådant beslut skulle i sådana fall innebära att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande inte längre har tillgång till barnomsorg under en period.

Varje enskild förskola bedömer sin situation från dag till dag och det är rektor tillsammans med verksamhetschef för förskolan som fattar beslut om det finns behov av att sätta in denna åtgärd på någon förskola. Om beslut tas så kommuniceras det direkt till vårdnadshavare på den berörda förskolan.

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning 17 mars 2020

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation och från onsdag 18 mars kommer undervisningen därför att bedrivas på distans.

Onsdagen 18 mars kommer att vara en resursdag där lärare får tid att förbereda sig för att bedriva utbildning på distans. Den dagen arbetar eleverna hemifrån med befintliga uppgifter.

Distansundervisningen planeras vara i gång torsdagen 19 mars.

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) har möjlighet att bedriva distansundervisning via lärplattform och andra tekniska lösningar. Dessa finns här: https://osthammar.itslearning.com/

Eleverna ska delta i distansundervisningen.

-----

TILLÄGG 2020-03-17:
Även Forsmarks gymnasieskola omfattas av huvudmannens beslut att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att övergå till undervisning på distans. Forsmarks skola kommer att kommunicera direkt med berörda elever och sedan informera på hemsidan www.forsmarksskola.se

Uppdatering: Öppna förskolan stängd tillsvidare 25 mars 2020

Med anledning av rådande läge kring Coronaviruset och för att bidra till minskad smittspridning har Barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att stänga kommunens Öppna Förskola i Gimo.

UPPDATERING 2020-03-25:
Kommunens Öppna förskola i Gimo håller stängt från den 16 mars och tills vidare.

Information om verksamheten publiceras på www.osthammar.se/oppnaforskolan

Besöksstopp införs vid närvårdsenheten och korttidsenheten 16 mars 2020

För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra eventuell smittspridning har socialförvaltnings tillförordnade chef utökat det tillfälliga besöksstoppet på kommunens äldreboenden till att även gälla närvårdsenheten och korttidsenheten.

Om det finns särskilda skäl att besöka anhöriga kan du ta kontakt med boendets personal.

Besöksstoppet gäller från 16 mars tillsvidare.

Dialogturné i Hargshamn inställt 16 mars 2020

Dialogmötet 17/3 i Hargshamn är inställt.

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset har kommunen beslutat att ställa in detta möte. I dagsläget har vi inte hunnit sätta ett nytt datum för detta, men tanken är att genomföra dialogmötet vid ett senare tillfälle. 

Socialförvaltningen inför besöksstopp på äldreboenden 13 mars 2020

För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra eventuell smittspridning har socialförvaltnings tillförordnade chef infört tillfälligt besöksstopp på samtliga särskilda boenden för äldre (äldreboenden).

Om det finns särskilda skäl att besöka anhöriga kan du ta kontakt med boendets personal.

Besöksstoppet gäller från 13 mars tillsvidare.

Information om kommande evenemang och möten 12 mars 2020

Regeringen beslutade idag på Folkhälsomyndighetens begäran om stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer, för att minska smittspridning av coronaviruset (COVID-19).

Östhammars kommun följer utvecklingen och analyserar nu vad det innebär för våra planerade evenemang. Kommunens fortsätter att följa ansvariga myndigheters rekommendationer. Generellt sett innebär det att våra aktiviteter i övrigt fortgår som planerat.

Uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om covid-19 11 mars 2020

Ny information har under eftermiddagen inkommit från Folkhälsomyndigheten. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. 

Stanna hemma om du har symtom, gå till jobbet om du inte har det

Östhammars kommun följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Medarbetare som är friska ska gå till arbetet. Vi uppmanar medarbetare att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symtom ska medarbetare hålla sig hemma.

Belasta inte sjukvården i onödan

Om du känner oro och har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 och hur myndigheterna hanterar situationen ring 113 13.

Symtomen på coronavirus är feber, hosta och andnöd. De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård.

Är du sjuk, läs på webbplatsen 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården. 

Information gällande vård och omsorg

Extra viktigt är det att medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. 

Information gällande förskola, skola och vuxenutbildning

Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska personer stannar hemma.

Information från ansvariga myndigheter

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om covid-19 10 mars 2020

Ny information har under eftermiddagen inkommit från Folkhälsomyndigheten. Vi fortsätter att följa den och rekommenderar att hålla sig uppdaterade och följa den.

Vi återkommer under morgondagen med information om hur våra verksamheter ska beakta de nya rekommendationerna.

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Vid uppvisande av symtom så som feber eller luftvägssymtom som hosta, andningsbesvär eller halsont ska du inte bege dig direkt till en vårdmottagning. I stället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Relaterad information

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. 

Uppdaterad information om coronaviruset, kl. 09.10 3 mars 2020

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Du som har varit utomlands under de senaste 14 dagarna och har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont ska inte bege dig direkt till en vårdmottagning. I stället ska du kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Information till vårdnadshavare och medarbetare

I Östhammars kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighets rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever som har varit i virusdrabbade områden att vara uppmärksamma på symptom som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom på ett av dessa ska både medarbetare och barn vara hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

 

Relaterad information

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. 

 

Andra språk

Så undviker du att smittor sprids 3 mars 2020

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

 

Relaterade länkar

1177 Vårdguidens film om hur man tvättar händerna på rätt sätt

Påbörjad
24 mars 2020
Senast uppdaterad
27 mars 2020
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning

Kontakta oss