Gå till innehållet

Kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg ska granskas

Östhammar är en av de kommuner som under de närmsta veckorna kommer att besökas av Inspektionen för vård och omsorg. På agendan står att göra tillsynsinsatser inom äldreomsorgen, för att kunna analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg.

Inspektionen för vård och omsorg planerar att göra 1000 tillsynsinsatser inom äldreomsorgen i landets samtliga kommuner. Syftet är att stärka lärandet inom äldreomsorgen och underlätta genomförandet av förbättringsåtgärder.
– Vi ser fram emot att Inspektionen för vård och omsorg kommer till oss för att bidra med stöd och handledning som vi kan ha nytta av, både under nuvarande kris och i samband med framtida sjukdomsutbrott, säger Carina Kumlin, utvecklingschef för Vård och omsorg.

Kommunala och privata aktörers verksamheter

Tillsynen gäller både kommunens och privata aktörers verksamheter, vars chefer kommer att få svara på frågor om de rutiner och säkerhetsåtgärder som tillämpas för att minska smittspridning.
– Det här är ett bra tillfälle att dra lärdomar av vad en sådan här extraordinär situation innebär för vårt arbete inom vård och omsorg, säger Carina Kumlin.

Kunskapsspridning och förbättringsåtgärder i fokus

Tillsynsuppdraget är ett led i regeringens arbete med att begränsa de direkta negativa följdverkningarna av covid-19, men även att stärka kunskaps- och beredskapsläget inför framtiden. Inspektionen för vård och omsorg ska lämna en delredovisning till Socialdepartementet senast den 13 december 2020 och deras uppdrag ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Publicerad
27 april 2020
Senast uppdaterad
27 april 2020
Ansvarig organisation
Sektor omsorg
Ämne
Coronavirus - Covid-19