Gå till innehållet

Många vill hjälpa till inom vård och omsorg

Rekryteringskampanjen för att säkra bemanningen för vård och omsorg är framgångsrik. – Många hör av sig och vill jobba med oss. Gensvaret på vår kampanj är nästan för bra för att vara sant, säger Lisa Karbelius, HR-strateg. Nu väntar utbildning och introduktion för ett stort antal nya medarbetare, som ska leverera service och omvårdnad till våra brukare.

Vi söker just nu människor med en genuin känsla för service och omvårdnad. Utbildning är inget krav men erfarenhet av att ha jobbat inom vården är meriterande. Det handlar om tillfälliga anställningar i en tid då Coronakrisen föranleder hög sjukfrånvaro i flera av våra personalgrupper.
– Därtill ska ordinarie medarbetare kunna erbjudas sommarsemester, vilket också genererar ett behov av att anställa vikarier, säger Lisa.

Fortfarande möjligt att söka

Viljan att hjälpa till är god. Hittills har 123 ansökningar kommit in tack vare rekryteringskampanjen och nästan lika många har hört av sig beträffande sommarjobb. Och fortfarande finns möjlighet att söka.
– Bland de sökande finns personer från vår kommun och från kringliggande kommuner, berättar Lisa.
Omkring 55 personer ska anställas och förhoppningen är att flertalet av dem som introduceras nu också ska kunna jobba i sommar.
– Det innebär att en stor arbetsinsats gör nu, med många introduktioner på en gång. Men i den bästa av världar kommer vi att ha ett bättre utgångsläge än vi brukar inför sommarsemestrarna, med många vikarier som redan är på plats, säger Lisa.

Bara introduktionen kvar

Personalavdelningen (HR) genomför, tillsammans med lärare på Bruksgymnasiets vård- och omsorgsprogram, en två dagar lång introduktionsutbildning för dem som rekryteras. De hjälper även till med behörigheter och annat praktiskt som behöver ordnas i samband med anställningen. Ambitionen är att så långt det är möjligt leverera ”startklara” medarbetare till verksamheterna. Kvar att göra för cheferna är introduktionen på respektive arbetsplats, innan de kan börja arbeta.
– Vi har lagt de flesta av våra ordinarie arbetsuppgifter åt sidan just nu för att kunna fokusera på det här, säger Lisa.

Behöver avlastning

Vanligtvis är det verksamhetscheferna själva som rekryterar nya medarbetare och vikarier inför sommaren. Men i år har de på grund av Coronakrisen fått ett utökat stöd från HR, som läser ansökningar, tar referenser och intervjuar jobbsökande kandidater. Många chefer har en ansträngd situation och behöver den avlastningen. 
– Vi har höga sjuktal bland personalen och våra chefer ställs hela tiden inför nya problem och situationer som måste lösas för att verksamheter ska fungera. I en sådan stund känns det bra att kunna hjälpas åt, säger Lisa.
Publicerad
20 april 2020
Senast uppdaterad
20 april 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19