Gå till innehållet

När ledarskap sätts på prov

Sjuksköterskan Jenny Melkerstrand var ny i sin chefsroll när Coronakrisen bröt ut. Oro, risk för smittspridning och en snabb händelseutveckling satte omedelbart hennes ledarskap på prov. – Det är utmanande att vara mitt i en kris, men vi stöttar varandra och jag tycker vi hanterar situationen bra, säger hon.

Det finns ingen vardag i en kris. Händelseförloppet ändras hela tiden, liksom arbetsrutiner utifrån nya råd och rekommendationer om hur vi ska förhålla oss till den. 
– På morgonen när jag kommer till jobbet har jag ingen aning om hur eftermiddagen kommer att se ut. Jag är bara här och nu. Det är det enda som fungerar, säger Jenny Melkerstrand.

Van att hantera kaos

Hon har jobbat många år som sjuksköterska i hemvården och har även jobbat på en intensivvårdsavdelning med för tidigt födda barn. I slutet av förra året började hon arbeta som biträdande enhetschef för hemsjukvården och sjuksköterskorna i Alunda, Gimo och Österbybruk.
Med erfarenhet från arbetet på intensivvårdsavdelningen är hon van att hantera kaos.
– Det som är nytt i den här situationen är att vi inte vet när kaoset kommer att upphöra. En pandemi kan vi inte styra över och den drabbar inte en enskild person utan hela samhället, säger hon.

Kunna behålla lugnet

Smittspridningen som finns i landet påverkar oss alla och ställer nya krav på vård- och omsorgspersonal. Det handlar bland annat om att jobba på ett mer säkert sätt för att inte sprida eventuell smitta och för att inte bli smittade själva. Ökade krav och oro föder många frågor från både anhöriga, närstående och patienter, men också från den egna personalen.
– Det är lätt att känna sig otillräcklig i den här situationen och då gäller det att kunna svara på alla frågor och behålla lugnet, säger Jenny.

Kunna göra ett bra jobb

Jenny har alltid telefonen med sig. Hon vill gärna vara tillgänglig för att svara på frågor och kunna ge råd. Det är viktigt för henne att göra det hon kan för att alla ska få så bra förutsättningar som möjligt att kunna göra ett bra jobb.
Återhämtning och vila får hon på sin lediga tid som hon gärna tillbringar hemma med familjen, som består av man och fem barn.

Få schemat att gå ihop

Hur behåller man lugnet i en tillvaro som präglas av oro och hög arbetsbelastning?
– De flesta av oss upplever nog att det är stressigt nu men vi jobbar på. Vi vet vad som ska göras och vilka förutsättningarna är, säger Jenny.
Ordinarie arbetsuppgifter med omvårdnad och medicinutdelning görs parallellt med allt det som hör Coronakrisen till. Det kan exempelvis vara att jaga plasthandskar eller annan skyddsutrustning. Eller personal, för att få schemat att gå ihop.
– Chefsrollen innehåller väldigt varierande arbetsuppgifter just nu, konstaterar Jenny.

Vilja att hjälpa varandra

Det handlar om att fokusera på det som är viktigt. Jenny berättar att det är en förmåga som hon och hennes kollegor nu fått tillfälle att öva på. Lojaliteten mellan kollegorna är stor, liksom viljan att hjälpa varandra. Tack vare det orkar hon med den höga arbetsbelastningen och de långa arbetsdagarna.
– Den här situationen är inte något man ror i land själv. Jag tycker att vi hanterar den bra, säger Jenny.

Kontakter

Publicerad
23 april 2020
Senast uppdaterad
24 april 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19