Gå till innehållet

Översättning till olika språk förhindrar smittspridning

Drygt 70 procent av de elever som pratar ett annat språk än svenska hemma har fått information om Coronaviruset översatt till sitt modersmål. Det är resultatet av ett lagarbete som gjorts av lärarna på modersmålsenheten i Östhammars kommun, ett fint bidrag i arbetet med att förhindra smittspridning.

Elever kom till skolan med förkylningssymptom. Det föranledde skolan att informera mer och bättre om vad som gäller, i syfte att inte sprida eventuell virussmitta vidare.
– I samband med det upptäckte vi att det inte är säkert att vi når fram med informationen till de elever och familjer som talar andra språk än svenska hemma, säger Zacharias Fjellander, enhetschef för modersmålsenheten i Gimo.

Med hjälp av kommunens egna modersmålslärare samt de översättningar som Folkhälsomyndigheten har tagit fram på flera olika språk, skred man till verket.
– Vi ville göra vad vi kunde och har skickat ut information om hur smittspridning kan förhindras på totalt tio olika språk, berättar Zacharias.

Gemensamt lagarbete

Drygt 70 procent av de elever som har ett annat modersmål än svenska har hittills fått anpassad information om Coronaviruset.
– Vi når dem som har ansökt om modersmålsundervisning, säger Zacharias. I den här situationen hade han önskat att det fanns ett register över alla elever som har ett annat modersmål än svenska. Det skulle ha underlättat arbetet med att snabbt nå ut med viktig information, men ett sådant register finns inte att tillgå.

Oavsett det är Zacharias nöjd med att ha nått så många som drygt 70 procent av eleverna som har andra modersmål än svenska med den anpassade informationen. Den har skickats ut via Unikum, som är en kommunikationsplattform för våra förskolor och grundskolor. På så sätt nås hela familjer av de viktiga budskapen om hur vi ska förhålla oss till Folkhälsomyndighetens råd i virustider.
– Initiativet att översätta den viktiga information på flera språk kom från en lärare och det är ett riktigt lagarbete på modersmålsenheten som har lett fram till det fina resultatet, säger Zacharias.

Arabiska, persiska, thai, ryska och finska

Modersmålsundervisning ges till barn som pratar ett annat språk än svenska hemma och som behöver få mer kunskaper om sitt ursprungsspråk och om sin kulturella bakgrund.
– Om fler än fem elever ansöker om modersmålsundervisning i ett visst språk ska vi kunna erbjuda det, säger Zacharias. I dagsläget har vi lärare som undervisar i arabiska, persiska, thai, ryska och finska på modersmålsenheten som finns på Bruksgymnasiet i Gimo. Undervisning av andra språk, där vi inte har egna lärare, genomförs med hjälp av köpta fjärrtjänster från Uppsala kommun.

Vi kan alla göra något för att hjälpa andra

Sedan en dryg månad jobbar Zacharias på distans, från Åland där han bor. Den 17 mars stängdes nämligen gränsen, vilket innebär att han inte kan ta sig till jobbet i Gimo som han brukar. Annars brukar han veckopendla, ha korta arbetsveckor i Sverige med alla lektioner förlagda i början av veckan och sköta resterande arbetsuppgifter hemifrån. Just nu, i virustider, bedrivs även modersmålsundervisningen på distans. Det innebär något kortare lektioner med upplägg som anpassas för fjärrundervisning.
– I en sådan här situation behöver vi ha en positiv attityd och hitta lösningar på utmaningarna vi står inför. Vi kan alla göra något för att hjälpa andra i Coronakrisen, säger Zacharias.

Kontakter

Publicerad
24 april 2020
Senast uppdaterad
24 april 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19