Gå till innehållet

Gammelbyn 1:62, del av (Östhammar)

Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige den 19 februari 2019 och detaljplanen vann laga kraft 15 mars 2019.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelsebebyggelse.

Planområdet är beläget 1 km norr om centrala Östhammar vid Östhammarsfjärden och omfattar ungefär 0,7 ha. Området avgränsas i norr av naturmarken inom strandskyddsområdet längs Östhammarsfjärden, i söder av bostadsbebyggelse, i öst av friluftsområdet Gammelhus och i väster av Husbackavägen. 

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
9 april 2019
Senast uppdaterad
9 april 2019
Typ
Detaljplan