Gå till innehållet

Detta gäller i våra verksamheter och anläggningar efter de senaste coronarelaterade besluten

Ett antal lagar, restriktioner och rekommendationer kopplade till pandemin påverkar Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanfattat förändringar som kan påverka våra kommuninvånare.

Observera att informationen nedan kan komma att förlängas eller justeras. Håll dig uppdaterad löpande.

Nationella restriktioner

Nationella råd och restriktioner på krisinformation.se.

Regionala restriktioner

Regionala råd och restriktioner på Region Uppsalas webbplats.

Anpassningar i kommunens verksamheter med anledning av aktuella restriktioner

Östhammars kommun  följer råd och riktlinjer som kommer från nationella och regionala myndigheter och ser nu över vad beslutet innebär för berörda verksamheter. 

Öppna förskolan 

Öppna förskolan/familjecentralen är helt stängd till och med 31 januari 2022 på grund av den rådande situationen med covid-19. Läs mer om Öppen förskola här.

Kommunala förskolor och grundskolor

Håller öppet och fortsätter med närundervisning med anpassningar om att inte blanda grupperna.

Bruksgymnasiet

Undervisningen kommer från och med vårterminens start att bedrivas på plats (närundervisning). Läs mer på Bruksgymnasiets webbplats.

Vuxenutbildningen

Undervisningen kommer att ske både på plats och på distans.
Rekommendationen att stanna hemma vid symtom på covid-19 samt att hålla en god handhygien gäller fortsatt. Läs mer på Vuxenskolans hemsida.

Kulturskolan

Har undervisning som vanligt . Läs mer på Kulturskolans webbplats. 

Besöksrutiner för äldreboenden och LSS

Besökare och boende får tillsammans ett större egenansvar för att genomföra smittsäkra besök. Läs mer i nyhet publicerad 9 mars 2021

Dagverksamheten på Edsvägen 16 

Dagverksamheten är öppen som vanligt.

Restauranger vid våra särskilda boenden

Stängda tills vidare.

Östhammar Direkt

Håller öppet enligt ordinarie öppettider, de finner du här.

Kultur- och fritidsverksamheter samt anläggningar

Vi följer utveckling noggrant och efterlever de restriktioner som Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges regering utfärdar. 

Sedan 23/12 gäller 10 kvm per person i kommunens sportanläggningar. Regeln är dock undtagen barn- och ungdomsidrotten. Detta gäller tillsvidare och vi anslår skyltar med maxantal i respektive lokal.

Kommunala gym, ishallar och inomhusbad 

Alla verksamheter håller öppet för allmänheten men med begränsat antal utifrån kvadratmeterstorlek för vuxna på anläggning och rum.

Föreningslivet 

Föreningslivet förväntas efterleva max antal-personer. Om offentliga evenemang och allmänna sammankomster, såsom matcher, genomförs bör maxantalet i respektive lokal efterlevas. Samtliga enskilda föreningar, vilka svarar som ansvariga för evenemanget/sammankomsten behöver från och med 12/1 verifiera vaccinationsbevis om det förväntade publikantalet överstiger 50 vuxna personer. Besökande måste kunna håll 1 meter fritt åt vardera sida.

Bibliotek

Se aktuell information på våra biblioteks webbplats Biblinord.

Kulturhuset Storbrunn

Biblioteket i Kulturhuset Storbrunn har öppet enligt ordinarie tider men avvikelser kan förekomma. Max 10 besökare åt gången i biblioteket. Om du vill slippa gå in i lokalen kan du beställa en bokkasse som personalen kan lämna över vid entrén. Öppettider och kontaktuppgifter hittar du via denna länk.

Konstrummet 

Öppet under bibliotekets öppettider för ett sällskap i taget.

Biograf Storbrunn

Säljer inte fler än 50 biljetter till biovisningarna. Du behöver därför inte visa vaccinbevis vid entrén. Maximalt 8 personer per sällskap och alla sällskap placeras med minst 1 meters avstånd. Se aktuellt bioprogram här.

Evenemang

Vid evenemang ansvarar respektive arrangör för att följa rådande restriktioner. Från 12 januari gäller vid arrangemang för fler än 20 deltagare enbart sittande publik och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs alltid vaccinationsbevis.

Ungdomsgårdarna

Håller öppet för  ungdomar årskurs 7 upp till 20 år.  Aktiviteter inomhus för max 20 besökare. Obligatorisk handtvätt vid ankomst och handdesinfektion. Vi är också noga med att hålla avstånd till varandra. Vid minsta symptom ska du stanna hemma för att undvika att smitta andra.  Se aktuell info på www.osthammar.se/barnochunga

Återvinningscentraler

Öppet som vanligt. Om risk för trängsel uppstår kan centralen behöva stänga tillfälligt. Sedan den 3/11 är bytbodarna är stängda. 

  • För att begränsa trängsel är endast ett körfält öppet på samtliga återvinningscentraler.

  • Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer.

  • Vänta kvar i din bil tills det blir din tur.

  •  Sortera avfallet innan du åker hemifrån.

  • Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. 

Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.

Kommunens medarbetare

Alla ska apassa sitt arbete efter råden, genom att när så är möjligt arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik, samt att alltid hålla avstånd och använda skyddsutrustning när så är tillämpligt.

Beslut om vilka medarbetare som ska använda munskydd tas utifrån instruktioner från regionens smittskyddsenhet samt våra verksamheters riskanalyser. 

Läs mer

Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

Allmänna nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, skola och gymnasiet.

Kontakter

Publicerad
26 februari 2021
Senast uppdaterad
13 januari 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19