Gå till innehållet

Olika alternativ för att lämna synpunkter på vård eller socialtjänst

3. Klagomål på beviljade insatser

Om du är missnöjd med hur socialtjänstens insatser utförts kan du själv eller med hjälp av någon närstående framföra klagomål till personalen eller den arbetsledare som ansvarar för personalens insatser.

I en kommunal verksamhet kan du även kontakta förvaltningsledningen eller politikerna i nämnden.

Det är alltid den beslutande nämnden som ansvarar för att du får de insatser som du är beviljad.

Nämnden representeras ofta av en biståndshandläggare eller en socialsekreterare.