Gå till innehållet

Olika alternativ för att lämna synpunkter på vård eller socialtjänst

4. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Om du har drabbats av en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Du kan även göra en anmälan om du inte får gehör för dina synpunkter eller om du tycker att det finns allvarliga brister inom socialtjänsten.

IVO är en nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige, vilket även innefattar socialtjänsten.

IVO avgör om de ska öppna ett tillsynsärende efter att de tagit emot din anmälan. 

IVO har från och med den 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda vissa händelser, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.

Vem som helst kan anmäla klagomål till IVO oavsett om du själv har drabbats av missförhållanden, om du är närstående eller om du känner till brister i en verksamhet.

Kontakt och mer information:
Växel 010-788 50 00

E-post: registrator@ivo.se

Webbplats: www.ivo.se