Gå till innehållet

Olika alternativ för att lämna synpunkter på vård eller socialtjänst

5. Justitieombudsmannen (JO)

Om du anser dig ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet kan du klaga hos justitieombudsmannen (JO), som har till uppgift att granska att statliga och kommunala myndigheter följer lagar och förordningar.

JO kan kritisera en myndighet eller en enskild tjänsteman och i särskilda fall väcka åtal mot en tjänsteman som tros ha begått tjänstefel eller annat brott i tjänsten.

JO kan dock inte ändra på en kommuns beslut eller en domstolsdom.

Kontakt och mer information:

Tfn 08-786 40 00

Webbplats: www.jo.se