Gå till innehållet

Olika alternativ för att lämna synpunkter på vård eller socialtjänst

6. Så lämnar du klagomål på kommunens sjukvård

Gäller det sjukvård som du fått inom kommunalt särskilt boende eller hemtjänst kan du vända dig till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS).

Verksamheten är skyldig att utreda vad som hänt.

Den är också skyldig att tala om vad den kommer att göra för att händelsen inte ska upprepas och för att samma skada inte ska inträffa igen.

Kontakt och mer information:
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Box 36
742 21 Östhammar

0173-86 000