Gå till innehållet

Olika alternativ för att lämna synpunkter på vård eller socialtjänst

7. Patientnämnden är fristående och opartisk

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i varje landsting eller region.

Hos patientnämnden kan du framföra dina synpunkter, rådgöra och få vägledning av en handläggare om den hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting eller kommun.

Det gäller även tandvård som bedrivs eller finansieras av landstinget samt privata aktörer som har avtal med landstinget.

Kontakt och mer information:

Patientnämnden
Box 602
751 25 Uppsala

E-post: patientnamnden@lul.se

Tfn  018-611 00 00