Gå till innehållet

Lyftet Storbrunn är ett bidrag som kan sökas av föreningar, näringsliv, studieförbund eller enskilda aktörer för evenemang och aktiviteter på Kulturhuset Storbrunn. Huvudsyftet med bidraget är att skapa en levande mötesplats öppen för alla. Prioriterade målgrupper är barn och unga samt personer med funktionsvariationer.

Genomförandet av aktiviteten/evenemanget kan ske vid ett eller flera tillfällen alternativt fortgå under en längre period. Beslut om bidrag tas av Lyftet Storbrunns beslutsgrupp bestående av representanter som utses av SKB och Östhammars kommun. Administrationen av ansökningarna sköts av Östhammars kommun.

  • Ansökningar på upp till 10 000 kr tas emot löpande under året.
  • Ansökningar på över 10 000 kr har deadline och beslutas om två-tre gånger per år.

Blankett för ansökan hittar du nedan. Skicka blanketten till storbrunn@osthammar.se

Har du några frågor angående ansökan eller lokalerna på Storbrunn? Kontakta oss på storbrunn@osthammar.se.

Ansökningsblankett Redovisningsblankett Information till arrangörer