Gå till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

7. Hur höga är avgifterna?

Taxan är anpassad efter gällande miljökrav och kostnader. Kommunen kan för varje kalenderår besluta om att justera avgifterna i taxan.

Taxa för prövning inom miljöbalken 5 maj 2021

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken.

Kontakta oss