Gå till innehållet

Intresseanmälan markanvisning

Genom att anmäla sig till vår intressentlista så skickar kommunen ut information om kommande markanvisningar och aktuella byggprojekt till er.

Tillbaka till översikten

 

Kontaktuppgifter
* * * Information rörande behandling av dina personuppgifter * * *Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att handlägga ditt ortnamnsförslag. Vi behandlar endast de personuppgifter som du väljer att uppge i formuläret.Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen.Dina uppgifter kommer att sparas allra minst så länge namnförslaget utreds, och eventuellt längre, för att uppnå krav i arkivlagstiftningen. De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast inom Östhammars kommuns organisation.Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Östhammars kommun.Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.Detta gör du enklast genom att kontakta oss på osthammardirekt@osthammar.se eller 0173-860 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osthammar.se.Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. * * *
Påbörjad
2 april 2020
Senast uppdaterad
1 januari 0001
Ansvarig organisation

Kontakta oss