Gå till innehållet

Nyhetslista -  Öregrund 2021

Öregrund är ett populärt besöksmål i Östhammars kommun som varje år lockar många besökare sommartid. För att skapa en trygg tillvaro för invånare och besökare pågår flera gemensamma satsningar inför sommaren i kommunens regi.

Samverkan i fokus i planeringen av Öregrunds nya bryggdäck 3 december 2021

Arbetet med att förnya och tillgängliggöra bryggdäcket i de inre delarna av Öregrunds hamn pågår för fullt. Under våren 2021 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att ge startbesked för projektering och byggnationer i Öregrunds hamn. Ett arbete som har utgångspunkt i den detaljplan som antogs 2018. Läs mer

Öregrunds invånare tycker till i enkät 24 november 2021

Invånarna i Öregrund är nöjda – även om det finns många idéer för förbättring på lokal nivå. Det visar resultatet av den enkät som under hösten ställts till kommunens invånare i Öregrund. Läs mer

Parkera rätt i Öregrund i sommar 26 juli 2021

Öregrund lockar många besökare under sommaren och det är därför viktigt att vi alla tänker på att parkera bilen rätt och riktigt för att inte försvåra för räddningstjänstens fordon. Läs mer