Gå till innehållet

Riktade inspektioner av sophantering i Öregrund

Under slutet av juli månad har Miljöenheten i Östhammars kommun genomfört en riktad insats i Öregrund för att se över hanteringen av avfall.

Under inspektionen har man tittat närmare på området utomhus men också besökt cirka 25 verksamheter för att titta närmare på hur avfallshanteringen fungerar. Fokus för besöken har varit restauranger och turistverksamheter där man väntar sig att större mängder avfall genereras.

Av de 25 företag som besöktes var det bara två som inte hade några påtalade brister. Inspektörerna på plats konstaterade att det främst handlar om brister i sortering av avfall och att många av verksamheterna inte känner till att man som företag inte får nyttja det avfallssystem, med återvinningscentraler, som bekostas av skattebetalarna. Vid kommunens återvinningscentraler är det endast privatpersoner som får lämna avfall gratis. Företag som besöker återvinningscentralerna ska använda sig av ett klippkort för företag för att få lämna avfall.

Under inspektionen observerades också bristande hantering av offentliga sopstationer i Öregrund, där sopbehållare inte tömts efter behov. Här konstaterades att kommunen behöver öka tömningsfrekvensen under de aktiva sommarmånaderna för att undvika att behållarna blir överfulla.  

Publicerad
29 juli 2021
Senast uppdaterad
29 juli 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle