Gå till innehållet

Så fungerar sophanteringen i Öregrund under sommaren

För att avfallshanteringen ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att alla tar sitt ansvar för att hantera sitt avfall, såväl privatpersoner som företag.

Östhammars kommun ansvarar för insamlingen av det kommunala avfallet, alltså det avfall som uppstår i ett hushåll. Den insamlingen sker via hämtning av brännbart och matavfall från din soptunna.

Kommunen samlar inte in förpackningar som papper, plast, glas och tidningar. Den typen av avfall kan du som privatperson lämna vid kommunens återvinningsstationer som i Öregrund finns vid Bryggaregatan, Strandgatan och även på Gräsö. Läs mer om återvinningsstationer i kommunen här.

Det är Förpacknings och tidningsinsamlingens (FTI) som ansvarar för återvinningscentralerna. Om du ser att en behållare är full och behöver tömmas kan du meddela FTI på telefon 0200-88 03 11. 

I Östhammars kommun finns återvinningscentraler i Alunda, Öregrund, Österbybruk och Östhammar samt vid Väddika avfallsanläggning i Hökhuvud. Här kan du som privatperson lämna sorterat grovavfall, farligt avfall samt förpackningar med producentansvar, men inte mer än två kubikmeter per tillfälle.

Återvinningscentralerna är avsedda för privatpersoner som är fast- eller fritidsboende i vår kommun. Här kan du läsa mer om återvinningscentralerna och deras öppettider.

Publicerad
24 juni 2021
Senast uppdaterad
24 juni 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle