Gå till innehållet

Samverkan i fokus i planeringen av Öregrunds nya bryggdäck

Arbetet med att förnya och tillgängliggöra bryggdäcket i de inre delarna av Öregrunds hamn pågår för fullt. Under våren 2021 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att ge startbesked för projektering och byggnationer i Öregrunds hamn. Ett arbete som har utgångspunkt i den detaljplan som antogs 2018.

Den ursprungliga målbilden att ha bryggdäcket på plats till sommaren 2022 har skjutits fram.

-  Vi har tagit till oss av de synpunkter som kommit in via dialogmöten och samtal. För oss är det viktigt att arbetet sker i samverkan med de som bor och verkar i Öregrund. Därför har vi justerat skisserna något efter nya inspel, säger Lasse Karlsson, verksamhetschef, Fastighetsdrift. 

Arbetet med det nya bryggdäcket bygger på en omfattande process som inleddes med en förstudie och som nu går vidare i att ta fram program och systemhandlingar för hur bryggdäcket ska se ut. Genom arbetet vägs flera viktiga perspektiv in.

- Det finns många perspektiv som vi måste bära med oss i den här satsningen. Bryggdäcket ska vara tillgängligt för alla och vi måste också värna om den viktiga kulturmiljön i Öregrunds hamn. Därför är det ett omfattande arbete att landa i skisserna innan beslut kan fattas och vi kan påbörja upphandlingen av en entreprenör för arbetet, säger Lasse Karlsson.

Just nu pågår justeringar av de ursprungliga skisser som togs fram. Förhoppningen är att ett politiskt beslut om utformningen ska fattas i februari. Därefter påbörjas upphandlingsarbetet.

-  Det är en tidskrävande uppgift för vår upphandlingsenhet och vi ser att det kan bli en viss startsträcka för entreprenören. Men om allt går som planerat ser vi fram emot att ha ett nytt bryggdäck på plats i maj 2023, säger Lasse Karlsson.

Publicerad
3 december 2021
Senast uppdaterad
3 december 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle