Gå till innehållet

Startskott för förändringar i Öregrunds hamn

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade tisdagen den 25 maj att föreslå kommunstyrelsen att ge startbesked för projektering och byggnationerna i Öregrunds hamn.

Det gäller bryggdäck i de inre delarna av Öregrunds hamn, förlängning av gångbryggan mot färjan och renovering av Skatenpiren, med utgångspunkt i detaljplanen som antogs 2018.

- Det känns bra att vi kan komma igång med att kunna ta kontakt med våra entreprenörer som skissar på konkret förslag som vi kan ha en dialog runt innan vi naglar fast det och börjar projektera säger Marie Berggren, verksamhetschef Växande kommun.

Kommunstyrelsen har ärendet på sitt bord 1 juni.

Publicerad
27 maj 2021
Senast uppdaterad
27 maj 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle