Gå till innehållet

Vattenavstängning - Nypongatan , Östhammar kommun
Starttid: 2023-12-12 11:00:00
Sluttid: 2023-12-12 15:00:00

För mer information Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Storbrunn

Storbrunn byggs om under 2017 och beräknas vara klart under 2018. Den 13 september 2016 gav kommunstyrelsen förslag att utöka investeringsbudgeten för ombyggnation med 13,5 miljoner kronor. Förslaget godkändes av kommunfullmäktige den 27 september. Syftet är att skapa en mötesplats full av verksamhet där det egna skapandet och kreativiteten ges utrymme.

Konstverk till Kulturhuset 17 augusti 2017

Nu har vi öppnat insamlingen av ditt speciella träd!

Keramikern Christina Larsson har fått i uppdrag att skapa två konstverk till Kulturhuset Storbrunn. Det två utsmyckningarna heter ”En stam av ask” och ”Vad betyder ett träd”.

Utsmyckningen "Vad betyder ett träd" ska handla om människors personliga förhållande till träd och skog i Östhammars kommun.

Konstprojektet består av två delar. I första skedet kommer boende i kommunen att bjudas in att bidra med sin personliga berättelse om ett träd eller ett skogsparti som betyder något extra. Från vart och ett av dessa träd kommer sedan ett avtryck i lera att tas och sammanfogas till "stamtavlor" av Christina. Tillsammans med berättelserna ska "stamtavlorna" placeras i det nya kulturhuset.

Vilket träd vill du berätta om?
Klicka här för att skicka in ditt bidrag till verket ”Vad betyder ett träd”.

Du kan läsa mer om Christina, konstverken och tanken bakom dem på www.storbrunn.se

Vill du se hur Christina arbetar med att ta fram sina gestaltningar kan du även följa hennes arbete på Instagram @storbrunn

Första spadtag 9 maj 2017

Kom och fira att vi nu sätter igång byggandet av Kulturhuset Storbrunn!

Var: Storbrunn, Klockstapelsgatan 2

När: 18 maj 15.00

Dagen till ära kommer Jacob Spangenberg, Kommunstyrelsens ordförande, Jonas Lennström, Kultur- och fritidsnämndens ordförande och Erik Backman, byggchef på Sh-bygg att säga några ord och ta ett gemensamt spadtag. Elever från Kulturskolans medverkar med specialkomponerad fanfar, musik och dans. Programmet beräknas ta cirka 30 minuter.

Varmt välkommen!

Förberedelser inför bygget av Storbrunn 11 januari 2017

Nu har vi börjat förbereda för ombyggnation på Storbrunn.

Detta innebär just nu att inga biofilmer kommer att visas under våren och att vägen bakom Storbrunn kommer att stängas av för att rymma bodar och arbetsmaterial. Vi återkommer med mera information om arbetet inom kort.

Storbrunn är en långsiktig, strategisk investering för att skapa en mötesplats för hela samhället 17 februari 2016

Köpet av Storbrunn har under några veckor debatterats i lokala medier. Frågan fanns även med som en punkt under gårdagens kommunfullmäktige där Östhammars kommuns politiska ledning ytterligare informerade om bakgrunden och syftet med köpet som skedde 2014.

Önskan om en sammanhållen kulturarena har funnits länge, något som framgått i tidigare kulturhusplaner, i den namninsamling som gjordes kring kvarteret Stadskällaren och i synpunkter från såväl professionen och som de förtroendevalda.

– Köpet av Storbrunn handlar om målet med att skapa en kulturell och samhällelig mötesplats. En plats där föreningar, näringsliv och det offentliga möts och där våra medborgare kan bestämma över agendan och innehållet. Till det kommer möjligheterna att bygga ett nytt bibliotek med en miljö mycket bättre anpassad för våra besökare och för våra anställda, säger Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är viktigt med en plats med god tillgänglighet där alla åldrar kan mötas i en mångfald av verksamheter, därav detta helhetskoncept med bibliotek och mötesplats, betonar kommunalrådet Margareta Widén-Berggren (S).

 

Prislappen är en affärsöverenskommelse

Priset för Storbrunn ska ses ur ett långsiktigt perspektiv då ambitionen är att skapa verksamhetslokaler samt evenemangs- och aktivitetslokaler för såväl kommunen som föreningslivet. Precis som i alla köp av fastigheter är priset en överenskommelse mellan köpare och säljare.

– Vi har betalat vad vi har ansett att det strategiska läget och hela fastighetens utvecklingsmöjligheter är värda. Inkluderat en byggrätt som kan husera ett nytt huvudbibliotek. Förhandlingen genomfördes under nästan ett års tid och säljaren och köparen stod länge långt ifrån varandra. Exempelvis värderade säljaren fastigheten utifrån framtida intäkter i en affärsfastighet med exempelvis utveckling av bostäder, medan Östhammars kommun strävade efter nya, offentliga verksamhetslokaler, säger Peter Nyberg, kommunchef.

 

Fastighetens status känd

Östhammars kommun har sedan köpet haft kunskap om byggnadens varierande skick, från nyskick till stort renoveringsbehov. Stora renoveringsbehov gäller dels den gamla delen samt fasad och fönster och det kommer att åtgärdas i samband med tillbyggnaden av ett nytt bibliotek.

 

Alla handlingarna kring köpet är tillgängliga och offentliga

Samtliga handlingar som fanns med i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är tillgängliga för alla. Det gäller även e-postkorrespondens som skett med IOGT under processen. 

Påbörjad
11 maj 2016
Senast uppdaterad
17 augusti 2017
Ansvarig organisation
Attraktiv kommun

Kontakta oss

Skicka e-post till kultur- och fritidsförvaltningen