Gå till innehållet

Tietoa EU-vaaleista 2024

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 9. kesäkuuta 2024. Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, ketkä edustavat Ruotsia.

Äänestyskortti ja äänioikeus

Saat äänestyskortin postitse viimeistään 22. toukokuuta. Äänestyskortista ilmenee äänioikeutesi ja äänestyspaikkasi.

Äänioikeus Ruotsin EU-vaaleissa on sinulla, joka:

 • olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä,
 • olet Ruotsin kansalainen ja olet tai olet aiemmin ollut kirjoilla Ruotsissa.

Voit myös äänestää, jos olet toisen EU-jäsenmaan kansalainen, kirjoilla Ruotsissa ja olet ilmoittautunut äänestysluetteloon viimeistään 10. toukokuuta.

EU-maiden kaksoiskansalaiset, esimerkiksi Ruotsin ja Suomen kaksoiskansalaiset, ei tarvitse ilmoituttua maiden äänestysluetteloihin. Kaksoiskansalaiset saa äänestää vain yhdessä maassa.

Näin äänestää

Voi äänestää eri tavoin. Joku äänestää vaalipäivänä omassa vaalihuoneistossa tai ennen vaalipäivää ennakkoäänestyspaikassa. Voi äänestää itse, valtuutetun välityksellä tai kiertävän vaalitoimitsijan avulla.

Vaalihuoneistossa äänestäminen vaalipäivänä 9. kesäkuuta

Vaalipäivänä voi äänestää vaalihuoneistossa, joka ilmenee äänestyskortista. Östhammarin kunnan vaalihuoneistot ovat auki vaalipäivänä kello 08.00 ja 21.00 välillä. Ota mukaan henkilötodistuksesi!

Ennakkoäänestys 22. toukokuuta lähtien

Ennen vaalipäivää voi äänestää ennakkoäänestyspaikassa. Ennakkoäänestys alkaa 22. toukokuuta ja päättyy 9. kesäkuuta 2024. Voi äänestää maan kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Ota mukaan äänestyskorttisi ja henkilötodistuksesi ennakkoäänestyspaikaan. Joissakin ennakkoäänestyspaikoissa voi tulostaa uuden äänestyskortin.

Östhammarin kunnan ennakkoäänestyspaikat:

 • Seurahuone Källör, Östhammar
 • Österbybrukin työväentalo
 • Olandinkoulun ruokasali, Alunda
 • Sven Perssonin halli, Öregrund
 • Hargshamnin työväentalo (auki vain 1. kesäkuuta kello 11-15)
 • Granhällin yhteisökeskus, Valö (auki vain 1. kesäkuuta kello 12-16)
 • Gräsön seurakuntakoti (auki vain 31. toukukuuta kello 11-15)
 • Ekebykoulun ruokasali, Ekeby (auki vain 1. kesäkuuta kello 13-17)
 • Långalman Söderåkartano (auki vain 1. kesäkuuta kello 10-14)
 • Östhammarin kunnantoimisto (auki vain vaalipäivänä).

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat voi lukea tästä

Äänestäminen kiertävän vaalitoimitsijan avulla

Sairauden, iän tai vammaisuuden estäessä lähtemästä äänestyspaikkaan, voit varata käynnin kunnan kiertäviltä vaalitoimitsijoilta. Kiertävät vaalitoimitsijat tulevat luoksesi käymään ja voit äänestää kotona.

Ota Östhammarin kuntaan yhteyttä ja varaa kiertävän vaalitoimitsijan: puhelinnumero: 070–213 04 05.

Äänestäminen valtuutetun välityksellä

Äänestäminen valtuutetun välityksellä tarkoittaa, että äänestäjälle tunnettu ihminen välittää toisen äänestäjän äänen vaalihuoneistoon tai ennakkoäänestyspaikkaan. Valtuutettu tulee olla vähintään 18 vuotta ja olla äänestäjälle tunnettu henkilö, esimerkiksi läheinen tai hoitaja.

Tarvitsee erikoismateriaalia pystyäkseen äänestää valtuutetun välityksellä. Erikoismateriaalia voi joko tilata Vaaliviranomaiselta tai hakea äänestyspaikoista.

Yhteydenpito EU-vaalin ja äänestyskortin liittyvistä asioista

Publicerad
28 maj 2024
Senast uppdaterad
28 maj 2024