Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Isabella saa vuoden kielistipendin

Vuosittainen suomen kielen stipendi jaettiin koulunpäättäjäisten yhteydessä 9. kesäkuuta. Tänä vuonna stipendin sai kolmannen polven ruotsinsuomalainen Isabella Vestberg Vallonskolan-koulusta. Isabella on vuosien aikana osoittanut erityistä kiinnostusta ja intoa suomen kieltä kohtaan ja sai kannustuksena lahjakortin, kirjan ja suomalaisia karkkeja. Kuvassa näkyy Isabella, yhdessä Suvi Kokon, suomen kielen hallintoalueen koordinaattorin kanssa.

Isabellalla on suomen tunnit kaksi kertaa viikossa digitallisesti ennen koulupäivän alkua.

- Minusta on hauskaa lukea suomea. Olen saanut suomen kielen tukea esikoulusta lähtien. Ei se ole niin vaikeata, vain pitkät sanat voivat olla vaikeita. Puhun suomea kotona äitini ja isoäitini kanssa. Hän on käynyt Suomessa muutaman kerran, viimeksi toukokuussa sukulaisten luona.

- Opetan myös pikkusiskolleni suomenkielisiä sanoja, kertoo Isabella.

Se, että lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden äidinkielenopetukseen on tärkeä osa kielenkehitystyötä ja vaikuttaa siihen, että suomen kieli pysyisi elävänä kielenä Ruotsissa. Östhammarin kunta jakaa vuodesta 2017 lähtien stipendin kannustuksena oppilaille jatkamaan suomen kielen opintojaan ja, että useampi lapsi ja nuori alkaisi lukea suomea äidinkielenä tai kielivalintana.

 

Tukea kielenkehitykseen

Kunta tarjoaa suomen kielen opetusta kaikille lapsille ja nuorille, joilla on suomalaiset juuret ja haluavat opetusta. Äidinkielentuki alkaa jo esikoulussa ja koulussa voi valita joko aloittelijan tai jo suomea osaavan opetussuunnitelman. Suomen kielen ei tarvitse olla kotikieli saadakseen opetusta. Suomen kielen voi myös valita kielivalinnan yhteydessä.

- Äidinkielellä on tärkeä asema lasten kulttuuri-identiteetin ja itsetunnon kehitykselle. Kansallisten vähemmistökielien opetus edistää myös kielenelvytystä, sanoo Suvi Kokko.

Kansalliset vähemmistökielet, kuten suomen kieli, ovat osa Ruotsin kulttuuriperintöä, mutta paljon työtä on jäljellä, jotta nämä uhanalaiset kielet saadaan taas eläviksi kieliksi Ruotsissa, sanoo Suvi Kokko.

 

Tietoa oikeudesta oman kielen tukeen ja opetukseen

Östhammarin kunnassa on yli 480 alle 16-vuotiasta, jolla on juuret Suomeen, mutta alle 10 lasta lukee suomea koulussa.  Kunta on kevään 2022 aikana tiedottanut ahkerasti oikeudesta suomen kielen tukeen esikoulussa. Suomen osaaminen voi olla monelle tarpeellista kommunikoitaessa vanhempien sukulaisten kanssa ja sitoo lähemmin sukujuuriin. Sen lisäksi, on suomen kielen taito erittäin hyödyllinen työelämässä Ruotsissa, kuten esimerkiksi hoito- ja hoivatyössä, sanoo Suvi Kokko.

- Huomaamme, että kiinnostus suomen kielen tukeen esikoulussa on kasvanut.  Tutkimme nyt, miten voimme käytännössä lisätä suomen kielen tukea juuri esikouluikäisille lapsille, sanoo Suvi Kokko.

 

Suomen kielen hallintoalue

1.tammikuuta 2010 lähtien on Ruotsissa voimassa laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Lain tarkoituksena on vahvistaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksia ja edistää kansallisten vähemmistöjen kulttuureja ja kieliä. Samaan aikaan kun laki astui voimaan, tuli Östhammarin kunnasta suomen kielen hallintoalue. Noin 12 prosentilla kunnan asukkaista on suomalaiset juuret. Hallintoalueena on kunnalla erityinen vastuu suomen kielestä. Ruotsissa on yhteensä 66 kuntaa, jotka kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen. Jos toivot lapsellesi suomen kielen tukea esikoulussa tai koulussa, ota yhteyttä esikoulun tai koulun rehtoriin.

Publicerad
14 juni 2022
Senast uppdaterad
14 juni 2022