Gå till innehållet

Avoin neuvonpito - Suomen kielen hallintoalue              Öppet samråd finskt förvaltningsområde

Östhammarin kunta kutsuu kaikki suomea puhuvat ja joilla on yhteys suomen kieleen avoimeen neuvonpitoon. Teemana on vanhustenhoito.

Östhammars kommun välkomnar alla finsktalande kommuninvånare samt alla med anknytning till det finska språket, till ett öppet samråd med tema äldreomsorg.

Östhammarin kunta työskentelee taatakseen kansallisten vähemmistöjen oikeudet omiin kieliinsä ja kulttuureihinsa. Kunta on vuodesta 2010 lähtien suomen kielen hallintoalue. Se tarkoittaa vahvistettua suojaa suomen kielelle, mm.:

-       Yksilöllä on oikeus vanhustenhoitoon ja – hoivaan täysin tai olennaisilta osin suomeksi

-       Yksilöllä on oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan kirjallisesti ja suullisesti kunnan kanssa. Kunnan on myös tarjottava kunnan toimintaan liittyvää tietoa suomeksi

Kunnan on myös huomioitava vanhusten tarve ylläpitää omaa kulttuuriaan.

Neuvonpidossa keskitytään keskustelemaan suomen kielestä vanhustenhoidossa ja -hoivassa.

Päivämäärä: 29 marraskuuta 2021, klo 17.00 – korkeintaan klo 19 asti

 

Paikka: Digitaalisesti

Ilmoittaudu viimeistään 28. marraskuuta 2021 saadaksesi linkin. Yhteydenotot: suvi.kokko@osthammar.se tai puh. 0173-862 69. Puhumme suomea ja ruotsia kokouksessa.

PÅ SVENSKA

Utifrån lagen om nationella minoriteter arbetar Östhammars kommun med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter till sina språk och sin kultur. Sedan 2010 ingår Östhammars kommun i förvaltningsområdet för finska språket, vilket innebär ett förstärkt skydd för finska, bland annat:

-       Enskilda har rätt att få tillgång till äldreomsorg helt eller till en väsentlig del på finska

-       Enskilda har rätt att använda finska i sina skriftliga och muntliga kontakter med kommunen och kommunal information ska vara tillgänglig på finska

Kommunen ska också beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Fokus för samrådsmötet är att samtala om kommunens arbete med finska inom äldreomsorg.

Datum:  29 november 2021, kl. 17.00 – till max. kl. 19

Plats: Digitalt

Anmäl dig senast den 28e december 2021 för att få länken till mötet. Kontakta suvi.kokko@osthammar.se eller tel. 0173-862 69. Vi pratar både svenska och finska vid mötet.

Tervetuloa! Välkommen!

 
Publicerad
18 november 2021
Senast uppdaterad
18 november 2021