Gå till innehållet

Suomen kielen oppitunteja lisätään

Huoltajien toivomus suomen kielen opetuksen lisäämisestä sai vastakaikua. Syksystä lähtien opetusta lisätään yhdestä kahteen oppituntiin viikossa.

Yksi oppitunti viikossa on liian vähän. Siitä ovat suomen kieltä lukevien lasten huoltajat ja Euroopan neuvosto yhtä mieltä. Euroopan neuvosto, joka ajaa Euroopan alueella ihmisoikeusasioita, on kritisoinut Ruotsia useaan otteeseen, ettei valtio täytä velvollisuuksiaan kansallisia vähemmistöjään kohtaan ja että oppituntien määrä kansallisissa vähemmistökielissä on liian vähän.

- Tuntuu hyvältä kertoa, että syksystä lähtien lisäämme äidinkielenopetusta suomen kielessä, sanoo Zacharias Fjellander, äidinkielenyksikön johtaja ja suomen kielen opettaja.

Toimiva dialogi

Toivomus äidinkielen oppituntien lisäämisestä ilmaistiin suomen kielen hallintoalueen neuvonpidossa toukokuussa. Neuvonpidon teemana oli lapset ja koulutus. Yksi oppitunti viikossa on aivan liian vähän hyvän kielenkehityksen ja kirjakielen oppimisen takaamiseksi lapsille, ilmaisivat suomen kieltä oppivien lasten huoltajat.

- Kehittyneiden opetusmuotojen ansiosta on meidän mahdollista lisätä suomen kielen oppitunteja yhdestä kahteen oppituntiin viikossa, sanoo Zacharias.

Hän on ylpeä toimivasta dialogista suomenkielisen kansallisen vähemmistön kanssa, joka on johtanut konkreettisiin parannuksiin vähemmistön tarpeisiin ja toivomuksiin perustuen.

- Tässä tapauksessa pystyimme myös toimimaan nopeasti. Tämä on hyvä esimerkki lähidemokratiasta kun kiinnostuneet kansalaiset osallistuvat kunnan toiminnan kehitykseen, hän jatkaa.
 

Etäopetusta ryhmässä

Viimeisinä vuosina on suomea lukevien oppilaitten määrä ollut kymmenen oppilaan paikkeilla. Oppilaat jakautuvat koko kunnan alueelle ja suurin osa oppilaista saa opetusta yksin. Oppituntien lisääminen olisi vaatinut äidinkielenopettajan virka-ajan lisäämistä, jos opetus järjestettäisiin entiseen tapaan. Äidinkielen etäopetus kuluneen vuoden aikana on kuitenkin avannut uusia mahdollisuuksia. Vanhemmat oppilaat, joka asuvat eri paikkakunnilla, mutta käyvät samaa luokka-astetta, jatkavat syksystä etäopetuksessa ryhmissä. Täällä tavoin voimme lisätä oppitunteja lisäämättä kustannuksia.

- Tästä syntyy myös lisäarvoa oppilaille, kun he oppivat tuntemaan toisia oppilaita, jotka lukevat suomea ja saavat mahdollisuuden puhua suomea ikäistensä kanssa. Tämänlaiseen toimintaan on muuten suhteellisen rajoitetut mahdollisuudet, sanoo Zacharias.

Suvi Kokko, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori, iloitsee opetuksen lisäämisestä.

- Tällä on suuri merkitys lasten ja nuorten kielenkehitykselle, sekä suuri symbolinen arvo, kun otamme aktiivisesti kantaa suomen kielen erityiseen asemaan yhteiskunnassamme hän sanoo.

Publicerad
2 juli 2021
Senast uppdaterad
2 juli 2021