Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att ditt avfall samlas in och tas om hand på rätt sätt. Insamlingen av sopor, slam och latrin samt förpackningar vid återvinningsstationerna sker med hjälp av våra upphandlade entreprenörer. Om du behöver bli av med grovavfall lämnar du in det på någon av kommunens 5 återvinningscentraler, där vi även tar emot produkter för återbruk. Kommunen driver även Väddika avfallsanläggning där verksamheter kan lämna sitt verksamhetsavfall

Vinn, vinn, återvinn!

Var med i utlottningen av en matkasse genom att ladda upp en bild när du sorterar!