Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Sophämtning

Östhammars kommun ansvarar för insamling av det avfall som uppstår i kommunen. På så sätt kan vi säkerställa att det tas omhand på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Insamlingen regleras av Miljöbalken, Avfallsförordningen och föreskrifter om avfallshantering för Östhammars kommun.

Det är bara kommunen eller den entreprenör som kommunen anlitar eller ger särskilt medgivande som får transportera det kommunala avfallet. I Östhammars kommun utförs insamlingen av entreprenören Remondis AB.

För att avfallsinsamlingen ska fungera så bra som möjligt för dig, men även för våra entreprenörer, finns det en del som fastighetsägare behöver förbereda och tänka på. Vi är tacksamma för att du samarbetar med oss och värnar om allas arbetsmiljö.

Tänk på...

Det här behöver du tänka på inför din sophämtningsdag
 • Ställ ut kärlen senast kl 06:00 på din hämtningsdag.
 • Kärlen ska stå max 2m från tomtgränsen.
 • Kärlen ska alltid ha draghandtagen (med gångjärn) riktade ut mot gatan.
 • Kärlen ska stå i marknivå på hårdgjord yta.
 • Kärlen får inte fyllas mer än att de går att stänga helt, de får inte heller packas så hårt att de blir svårt att tömma eller tunga att dra.
 • Lägg inga lösa sopor i kärlet och förslut påsarna väl.
Under Sommarhalvåret behöver du tänka på detta
 • Släng hushållspapper i påsen för matavfall för att minska risken att påsen blir för blöt.
 • Byt påse ofta så den är relativt torr när den slängs
 • Innan du lägger matrester eller använda kaffefilter i påsen kan du också låta det rinna av i slasken först.
 • Du kan använda dubbla påsar
 • Om det är möjligt ställ kärlet i skuggan, men framställt på hämtningsdagen.
 • Lägg påsarna i kärlet, släng inte, då minskar risken att påsen går sönder.
 • Tänk på att rengöra ditt kärl ibland. Se tips nedan.
Under Vinterhalvåret behöver du tänka på detta
 • Placera avfallskärlet med handtaget ut mot gatan och rensa locket från snö
 • Skotta och sanda runt kärlet och ta bort vallar, så det enkelt dras mot lastbilen.
 • Ploga och sanda tillfartsvägar fram till kärl och även eventuell vändplats
 • Lägg en dagstidning längst ner i kärlet för att minska risken för fastfrusna påsar.
 • Se till att påsarna för matavfallet är torra innan de läggs i kärlet så de inte fryser fast i kärlet. Du kan också klämma fast påsen i locket på insidan av ditt bruna kärl så att den hinner bli kall och stelna tills nästa gång du öppnar locket och den ramlar ner i kärlet.
Helgdagar och storhelger

I samband med helgdagar blir det ibland färre arbetsdagar vilket kan innebära att det tillfälligt blir en annan tömningsdag, vet du att din sophämtningsdag är en helgdag se till att ha tunnan åtkomlig dagarna före och efter så vi inte missar din tunna och se till att det är sandat och skottat fram till den.

Tips på rengöring av kärl

Rengöring

 • Rengör dina kärl regelbundet vid behov, både invändigt och utvändigt. Du kan använda en skrubb borste med skaft för att komma åt botten på kärlet. Oftast räcker det med att använda rikligt med vatten men är det mycket smuts som fastnat kan du använda miljövänlig såpa.
 • Tvätta inte kärlen på gatan, om du har möjlighet håll till på gräsmattan eller grusgången så filtreras vattnet ner i marken istället för att riskera att rinna ner i dagvattenbrunnen.

Lukt

 • Har du problem med att kärlet luktar eller att larver uppkommer kan du efter rengöring spraya kärlet med ättikssprit både utvändigt och invändigt.
 • Tänk på att inte börja använda kärlet förrän det är helt torrt igen.

Har du frågor om kärlens placering, abonnemang eller andra avfallsrelaterade frågor är du välkommen att kontakta Östhammar Direkt Tel: 0173-860 00