Gå till innehållet

Återvinningscentraler

Var finns återvinningscentralerna?

I Östhammars kommun finns återvinningscentraler i Alunda, Öregrund, Österbybruk och Östhammar samt vid Väddika avfallsanläggning i Hökhuvud.

Återvinningscentralerna är avsedda för privatpersoner som är fast- eller fritidsboende i vår kommun.
Under våra öppettider är centralerna bemannade.

Länk till våra återvinningscentraler

Ristippen i Östhammar 

Ristippen i Östhammar  är öppen när återvinningscentralen är öppen, men stänger 30 minuter innan centralen.
Här kan man slänga både ris och kompost men det ska sorteras i olika högar. Anvisning finns på plats.
Du hittar den vid gamla grovtippen vid Kristinelundområdet/Erikslund. Avfart finns från kyrkogatan.  Karta till Ristippen Östhammar.pdf

I Östhammars kommun finns ytterligare fyra ristippar, de finns i anslutning till återvinningscentralerna i Alunda, Öregrund och Österbybruk samt vid Väddika avfallsanläggning.

Ristippar har samma öppettider som återvinningscentralen de är anslutna till, se öppettider i länken nedan, Östhammar undantaget som stänger 30 minuter innan.

Länk till våra återvinningscentraler

Privatpersoner 

Du som är fast- eller fritidsboende i kommunen kan lämna sorterat grovavfall, farligt avfall samt förpackningar med producentansvar, men inte mer än två kubikmeter per tillfälle.

Vad gäller farligt avfall så får du inte lämna kanyler och inte heller använda diabetessensorer på våra återvinningscentraler, vänd dig istället till apoteket (länk till apoteket.se).

Företag och verksamheter

Klippkort/Företagskort

Du som är företagare behöver även köpa klippkort, företagskort, för att kunna lämna avfall på återvinningscentralerna.

Undantaget är avfall med producentansvar, se nedan. 

 • Ett klippkort med 10 klipp kostar 2 310 kr exkl. moms. Korten kan köpas vid våra återvinningscentraler eller beställas genom att mejla till Östhammar Direkt . 
  osthammardirekt@osthammar.se

 • 1 klipp gäller för tömning upp till två kubik vid ett tillfälle. 

 • Förlorat kort ersätts inte.

 • Klippkortet är inte tidsbegränsat.

 • Företag och verksamheter kan vid kommunens återvinningscentraler lämna förpackningar och sorterat avfall med producentansvar.

Farligt avfall

Företagskunder med farligt avfall hänvisas till valfri entreprenör på marknaden.

Vi tar inte emot farlig avfall från företagare på återvinningscentralerna.

Det här kan du lämna utan återvinningskort:

 • Litiumbatterier

 • Småbatterier

 • Ljuskällor

 • Vitvaror

 • Kyl och frys (ej verksamhetskyl/frys)

 • Hela träpallar i standardmåtten 120x80 cm och 60x40 cm (obegränsat antal)

 • Bilbatterier (obegränsat antal) 

För större mängder förpackningar hänvisar vi till FTI, Rang-Sells, PreZero eller någon av de andra aktörerna på marknaden.

Matfett/frityrolja från verksamheter hänvisar vi till svensk fettåtervinning, Rang-Sells, PreZero eller någon av de andra aktörerna på marknaden.

Det här kan du lämna med återvinningskort

 • Trä

 • Ris och grenar

 • Energiåtervinning (brännbart)

 • Metall

 • Resårmöbler/isolering/glas

 • Gips

 • Sten och betong

 • Fallfrukt och gräsklipp

 • Däck från bil, mc och cykel

 • Böcker med hård pärm

 • Återanvändbara produkter

 • Wellpapp

Vad betyder producentansvar?

För vissa typer av avfall finns det ett producentansvar. Det innebär att tillverkare och importörer har ett ansvar för att en viss del av de varor som produceras samlas in, tas omhand och återvinns eller återanvänds. Producenterna har gått samman i så kallade materialbolag, som organiserar insamling av avfallet.

Läs mer om några av dessa på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.

Idag finns det producentansvar för följande avfall:

 • returpapper och förpackningar

 • batterier

 • glödlampor och annan belysningsarmatur

 • däck och bilar

 • elektriska apparater och produkter

 • radioaktiva produkter

 • läkemedel

Kontakter