Gå till innehållet

Återvinningsstationer

Det är Östhammars kommun som ansvarar för återvinningstationerna (ÅVS) i kommunen. På återvinningsstationen lämnar du endast förpackningar. Förpackningarna kan vara av plast, papper, glas eller metall. I de flesta fall kan du även lämna tidningar här. Återvinningsstationen är till för privatpersoner.

Ser du att någon station behöver städas, skottas eller tömmas så kan du gärna anmäla det via sopor.nu eller scanna QR-koden som finns på skylt vid varje station. Du kan även anmäla detta via Östhammar direkt, 0173-860 00. 

Här kan du hitta närmaste återvinningsstation via en karta. 

Ort Station nr. Populärnamn Gata Övrigt
Alunda 550408 Alunda Torpvägen  
Alunda 550409 ÅVC Södra industriområdet Returvägen 6  *
Ekeby 550422 Ekeby Bygdegård Rörby 110  
Forsmark 550421 Brukshandeln Forsmark Forsmarksbruk 21-22  
Gimo 550413 Preem Uppsalavägen Korsbrovägen  
Gimo 550414 Parkeringen vid Vårdcentralen Köpmangatan  
Gräsö 550420 Ica Sjöboden  Klockarhagen 9  
Hargshamn 550412 Vid FD-butiken Storvägen 2  
Hökhuvud 550423 Väddika avfallsanläggning Väddika 310  
Norrskedika 550416 Statoil Norrskedika Gamla vägen  
Öregrund 550407 Utanför ÅVC Öregrund Bryggaregatan 6  
Öregrund 550427 Kajen Öregrund Strandgatan 1 Endast glas
Österbybruk 550410 Sågdammsparken Eknäsvägen  
Österbybruk 550411 Östra industriområdet De Geers väg 7  *
Östhammar 550404 Nära Ingo tankstation Gammelbygatan 16  
Östhammar 550415 COOP Östhammar Energivägen 2  
Östhammar 550424 Östhammars ÅVC Energivägen 12  **

 

*Station 550409 i Alunda och station 550411 i Österbybruk står för närvarande inne på återvinningscentralernas områden och är tillgängliga under ÅVC öppettiderna, men kommer inom kort att flyttas för att ligga utanför dessa. Då finns de tillgängliga dygnet runt.

**Station 550424 i Östhammar ligger också inom ÅVC-område men den kommer ej flyttas. 

Glasigloos

Då det är viktigt att endast en viss typ av glas hamnar i återvinningsstationernas glasigloos så hänvisar vi till sopor.nu för förklaring kring vad du får, och inte får, lämna i dessa kärl. Glas som ej får lämnas i dessa igloos lämnas istället på en återvinningscentral.