Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Företag och verksamheter

Som företagare kan du med ett så kallat företagskort lämna avfall på kommunens återvinningscentraler.

Fullständig information, prislista och villkor för företagare (länk till pdf)

Klippkort/Företagskort

Du som är företagare behöver köpa företagskort eller klippkort för att få lämna avfall på återvinningscentralerna.

Undantagen är avfall med producentansvar, se nedan.

 • Ett klippkort för 10 besök kostar 2 772 kr exkl. moms. Korten kan köpas vid våra återvinningscentraler eller beställas genom att kontakta Östhammar Direktosthammardirekt@osthammar.se, 0173-860 00

 • Företag kan också beställa ett årskort med obegränsat antal besök. Prisnivån utgår från vilken typ av verksamhet du driver. Beställ företagskort HÄR.

Farligt avfall

Företagskunder med farligt avfall hänvisas till valfri entreprenör på marknaden.

Vi tar inte emot farlig avfall från företagare på återvinningscentralerna.

Det här kan du lämna utan företagskort

 • Litiumbatterier
 • Småbatterier
 • Ljuskällor
 • Vitvaror
 • Kyl och frys (ej verksamhetskyl/frys)
 • Hela träpallar i standardmåtten 120x80 cm och 60x40 cm (obegränsat antal)
 • Bilbatterier (obegränsat antal) 

För större mängder förpackningar hänvisar vi till Rang-Sells, PreZero eller någon av de andra aktörerna på marknaden.

Matfett/frityrolja från verksamheter hänvisar vi till svensk fettåtervinning, Rang-Sells, PreZero eller någon av de andra aktörerna på marknaden.

Det här kan du lämna med företagskort

 • Trä
 • Ris och grenar
 • Energiåtervinning (brännbart)
 • Metall
 • Resårmöbler/isolering/glas
 • Gips
 • Sten och betong
 • Fallfrukt och gräsklipp
 • Däck från bil, mc och cykel
 • Böcker med hård pärm
 • Återanvändbara produkter
 • Wellpapp

Vad betyder producentansvar?

För vissa typer av avfall finns det ett producentansvar. Det innebär att tillverkare och importörer har ett ansvar för att en viss del av de varor som produceras samlas in, tas omhand och återvinns eller återanvänds. Producenterna har gått samman i så kallade materialbolag, som organiserar insamling av avfallet.

Idag finns det producentansvar för följande avfall:

 • returpapper och förpackningar
 • batterier
 • glödlampor och annan belysningsarmatur
 • däck och bilar
 • elektriska apparater och produkter
 • radioaktiva produkter
 • läkemedel