Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Förpackningsinsamling

En mycket stor del av vårt hushållsavfall består av förpackningar. Genom att återvinna förpackningarna sparar vi råvaror, energi och pengar. Du lämnar dina förpackningar på närmaste återvinningsstation eller i soprummet om din fastighetsägare har ordnat sopsortering där.

Värdefullt material återvinns

När du sorterar ut dina förpackningar och lämnar dem till återvinning bidrar du med värdefullt material till de processer där nya förpackningar tillverkas eller att materialet återanvänds på andra sätt. Det sparar massor av energi och råvaror. Nästan alla förpackningar går att återvinna, men de som inte går att ta hand om effektivt energiåtervinns i ett kraftvärmeverk.

Så här sorterar du förpackningar

Förpackningar finns i alla tänkbara former och färger och är oftast tillverkade av plast, papper, glas eller metall. Det är material som lämpar sig väl för återanvändning eller återvinning. Som konsument är du skyldig att sortera ut dina förpackningar.

På Sveriges avfallsportal kan du läsa om hur du ska sortera dina förpackningar.

Förpackningar omfattas av förordningen om producentansvar. Det betyder att tillverkaren ska ta fullt miljöansvar för sin produkt, även efter det att produkten är färdiganvänd av dig som konsument. Du betalar till producenterna för att förpackningen ska återvinnas då du köper den. Lägger du din förpackning i restavfallet när den är tom eldas den upp och du får även betala kostnaden för detta genom din avfallstaxa. Insamlingen av restavfall hör till det som kostar mest för avfallskollektivet och för dig som kund. Vid förbränning försvinner materialet som kunde återvunnits och i processen sparas mycket resurser när vi slipper använda nya råvaror.

Östhammars kommun har ansvar för återvinningsstationerna

Östhammars kommun och Avfallsenheten har ansvaret för att se till att behållarna på återvinningsstationerna töms och att det är städat och rent på återvinningsstationerna. Har du synpunkter på städningen vid din återvinningsstation eller vill tala om att behållarna är fulla, finns en QR-kod på informationsskylten. Med hjälp av den kommer du till ett formulär där du kan välja vad som behöver åtgärdas.

Om du har tips om förbättringar, vill komma med glada tillrop eller ställa en fråga, kontaktar du Östhammar Direkt via e-post osthammardirekt@osthammar.se eller telefon 0173-860 00.

Fastighetsnära insamling av förpackningar gäller från 2027

Nu pågår planeringen inom Avfallsenheten och hos många fastighetsägare för att alla hushåll och samlokaliserade verksamheter ska ha möjlighet att lämna förpackningar till återvinning i eller i närheten av fastigheten. I dagsläget sker utbyggnaden med fokus på flerbostadshus och samfälligheter medan Avfallsenheten undersöker förutsättningarna att få på plats ett fungerande insamlingssystem även för småhus i kommunen innan 1 januari 2027.