Gå till innehållet

Kompostera eget hushållsavfall

1. Anmäla egen kompost

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till Bygg- och miljönämnden. 

Vilka krav finns på komposten?

  • Behållaren ska vara ventilerad, gjord i ett tåligt material och ha lock så att vatten inte kommer in i komposten.
  • För att behållaren ska klara av att användas året runt ska den vara isolerad och anpassad efter antalet personer som använder den.
  • Behållaren ska vara skadedjurssäker så att inga fåglar, möss eller råttor kan ta sig in i den.
  • Botten ska vara tät eller ha hål med en diameter på högst 5 millimeter alternativt nät med maskor på högst 5 millimeter. 

Relaterade länkar