Gå till innehållet

Vattenavstängning - ED, Östhammar kommun. Starttid: 2023-12-01  kl 16:00 - Sluttid: 2023-12-01 23:00:00. Läs mer här: Gästrikevatten - Driftstörning

Latrinhämtning

Hämtning sker måndag-fredag,

  • Start vecka 22, sista hämtningsvecka är vecka 38.

  • Abonnemang med 5 st kärl hämtas var 4:e jämn vecka.

  • Abonnemang  med 9 st kärl hämtas varannan jämn vecka.

  • För de som har sjöhämtning hämtas latrinet i samband med övrig avfallshämtning.

  • OBS! Bara papper och det som kommer från kroppen får finnas i latrinkärlet.

  • Ingen plast eller annat material!

  • Latrinbehållaren ska vara utplacerad måndag morgon för avhämtning under veckan.

  • Väderförhållanden på sjön kan också påverka vilken hämtningsdag det blir.

Latrinbehållarna

Behållarna är stapelbara och har en volym på 23 liter och de får fyllas till maximalt 2/3 och väga högst 15 kg.

Kontakter